Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Intézményvezető


  • A hirdetés 1258 napja lejárt

Csolnoki Német Nemzetiségi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csolnoki Német Nemzetiségi Általános Iskola
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.02.16-2019.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2521 Csolnok, Kossuth L. utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az általános iskola szakszerű és törvényes irányítása, vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása, valamint mindazon feladatok ellátása, melyet a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC Tv. 69.§-a, a vonatkozó jogszabályok és az intézmény Alapító Okirata a feladatkörébe utal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

§         Német nyelv társalgási szintű nyelvtudás,

§         Pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Büntetlen előélet

§         Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Kémia, informatika, ének vagy technika szak,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Pályázó szakmai önéletrajza

§         Az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a Pályázó büntetlen előéletét és hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró, foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

§         Iskolai végzettségeit, szakvizsgát igazoló okiratok másolatai

§         Pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul (az elbírálásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szax László nyújt, a 06-33/478-626 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Csolnoki Német Nemzetiségi Önkormányzat címére történő megküldésével (2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2014. , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Csolnoki Német Nemzetiségi Önkormányzat címére történő megküldésével (2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. - - ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2014., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

§         Személyesen: Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal Titkársága, Komárom-Esztergom megye, 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot két példányban kérjük benyújtani. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendjére a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv., a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Tv. és a 326/2013. (VIII.31.) Korm.rendelet valamint az Intézmény Alapító Okiratának rendelkezései az irányadók.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.csolnok.hu - 2014. december 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Komárom-Esztergom
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2014.12.06.