Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 1156 napja lejárt

Tiszacsege Város Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4066 Tiszacsege, Fő utca 2/f.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető felelős a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratában, belső szabályzataiban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint az intézmény számára jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítéséérT.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság, cselekvőképesség,

§         büntetlen előélet,

§         a Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezettel fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy az intézményvezetői megbízással egyidejűleg történő közalkamazotti kinevezés városüzemeltetési irányító munkakörbe.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         idegennyelvtudás

§         Európai Uniós pályázatíró képzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         az iskolai végzettségek igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata,

§         a pályázó szakmai életútját bemutató fényképpel ellátott önéletrajza,

§         az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel (vezetési program),

§         a büntetlen előéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

§         a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összegfüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

§         a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy kéri-e a pályázata zárt képviselő-testületi ülésen való tárgyalását.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyi Sándor polgármester nyújt, a 06-30-577-5482 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Tiszacsege Város Önkormányzat címére történő megküldésével (4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6784-3/2014. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Tiszacsege Város Önkormányzat címére történő megküldésével (4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6784-3/2014., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

§         Személyesen: Szilágyi Sándor polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el. A pályázatot három példányban, zárt borítékban, a borítékot Tiszacsege Város Önkormányzata polgármesteréhez címezve (4066 Tiszacsege, Kossuth u. u. 5) postai úton vagy személyesen Tiszacsege Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában (Tiszacsege, Kossuth u. 5.) lehet benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni "Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői pályázat".

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.tiszacsege.hu

§         Tiszacsege Város Önkormányzata hirdetőtábla

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2014.12.07.