Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 1191 napja lejárt

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Idősek Klubja
--> 2015.február 01-2020.január 31.

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 5 év 2015.02.01-2020.01.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.02.01-2020.01.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2251 Tápiószecső, Dózsa György utca 38.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- feladata az intézmény rendeltetésszerű működésének biztosítása, a m,unkatervben meghatározott feladatok végrehajtásának megszervezése,- gondoskodik az intézményben folyó szakmai tevékenység feltételeiről; koordinálja az intézményben folyó szociális tevékenységet;ellenőrzi az intézményben folyó tevékenységek, foglakozások, rendezvények folyamatát,színvonalát, - felelős az intézmény szakszerű és törvényes működésérért, a szabályszerű vagyonkezelésért, és a takarékos gazdálkodásért, - összeállítja és elkészíti a fenntartó által meghatározott szempontok és ütemezés szerint a szakmai, tematikai és/vagy működési beszámolókat, elemzéseket, -dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály hatáskörébe utal, -irányítja és ellenőrzi az intézmény dolgozóinak munkáját,- gyakorolja a Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban biztosított , hatáskörébe tartozó munkáltatói jogköröket.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendeletben meghatárotott felsőfokú iskolai végzettség, szociális szakvizsga,

§         legalább 5 év hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Főiskola,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázó szakmai életrajzát,az intézmény vezetésére vonatkozó programot,fejlesztési elképzeléseket,az iskolai végzettséget igazoló okmány(ok) közjegyző által hitelesített másolatát,három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,pályázó nyilatkozatát, melyben hozzájárul,hogy a pályázati anyagát a pályázat elbírálásában részt vevők , az illetékes bizottságok és a KT. megismerhesse, abba betekinthessen, nyilatkozatot 2007. évi CLII. tv szerint előírt vagyonnyilatkozat -tételi kötelezettségről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bata József polgármester a (29)646-120 vagy Dr. Baráth Krisztina jegyző nyújt, a (29)448-113 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2251 Tápiószecső,, Deák Ferenc utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 103/2014 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 103/2014, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

§         Személyesen: Bata József, Pest megye, 2251 Tápiószecső, Deák Ferenc út 18. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot Bata József polgármesternek címezve, zárt borítékban ( személyesen vagy postai úton ) 2 példányban kell beadni. A pályázathoz továbbá csatolni kell a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, a pályázat elbírálásában részt vevők betekintési jogának gyakorlásához hozzájárul Pályáztató a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Pest
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2014.12.16.
Egyéb hasonló állások Önnek
Nemzetközi koordinátor / asszistens

Első Közép Európai Önsegítő Egyesület

A European Training and Education Network    ...
Budapest, Budapest, Pest


Közterület-felügyelő

Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet

Belváros- Lipótváros Közterület- Felügyelet ú...
Budapest, Budapest, Pest


Számviteli ügyintéző

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:...
Budapest, Budapest, Pest