Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 1217 napja lejárt

Fadd Nagyközségi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Béri Balogh Ádám Művelődési Ház és Könyvtár
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.03.01. - 2020.02.28.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7133 Fadd, Béke utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A település kulturális étetét gazdagító, hagyományos nagy rendezvények, rendezvénysorozatok, művészeti bemutatók, kiállítások, nemzeti és helyi ünnepekhez kötődő rendezvények szervezése. IKSZT feladatok ellátása. Az intézmény marketing tevékenységének növelése által a település ismertségének és elismertségének további növelése, ennek érekében kiadványok megjelenítése. Az intézményi adottságok kihasználásával az amatőr művészeti csoportok és a helyi civil szervezetek segítése. Az intézmény és a lakosság kapcsolatának ápolása, a látogatottság növelése, az innovatív közművelődési tartalmak feltárása, azok meghonosítása, a kulturális és a közösségi közszolgáltatások szinvonalának növelése. A finanszírozási források mértékét figyelembe vevő intézményi gazdálkodás, a fenntartói forrásokat kiegészítő pályázati és szponzori támogatások elnyerése. A Faddi Hírek című lap szerkesztői feladatainak ellátása. Az intézményhez tartozó könyvtár működtetése, szakmai irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) vezetői pótlék megállípítására a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,

§         Felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének megfelelő feladatkörben - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése. Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség. Felhasználói szintű számítógépes ismeret.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         B kategóriás gépjárművezetői engedély

§         A településen élő közösségek hagyományainak, tevékenységének ismerete.

§         Kulturális menedzser végzettség.

Elvárt kompetenciák:

§         Jó szintű Kommunikáció és szervezőkészség,

§         Jó szintű Csapatmunka,

§         Jó szintű Problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok másolata. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. Szakmai gyakorlat igazolása, az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó program. Hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. Hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerjék.

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázata nyílt űlésemn történő tárgyalásához hozzájárul. Nyilatkozat a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenségről. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fülöp János nyújt, a 06-74-447-998 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Fadd Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével (7133 Fadd, Dózsa Gy. utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2633/2014. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Fadd Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével (7133 Fadd, Dózsa György utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2633/2014., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

§         Személyesen: Fülöp János polgármesternél, Tolna megye, 7133 Fadd, Dózsa Gy. utca 12. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a képviselő-testület véleményezi, a pályázati feltételeknek megfelelő pályázó(ka)t meghallgatja, majd a pályázatokat elbírálja és a következő testületi űlésen dönt. A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Fadd Nagyközség honlapja - 2014. december 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fadd.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2014.12.16.