Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Intézményvezető


  • A hirdetés 1151 napja lejárt

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6622 Nagymágocs, Szentesi út 30.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vegyes profilú intézmény, ellátja az önkormányzat szociális alapszolgáltatásokkal (tanyagondnoki szolgálat, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátás) valamint részben a gyermekjóléti alapellátásokkal (gyermekjóléti szolgálat) kapcsolatos feladatait. Az intézményvezető feladata az intézmény szakszerű, takarékos és törvényes vezetése, működtetése, a színvonalas szakmai munka megszervezése. Munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe. Az intézmény gazdálkodásának és a feladatellátást szolgáló vagyonának törvényes működtetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, 1/2000 (I.07.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklet vagy 15/1998 (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I/1 pontja szerinti képesítés,

§         257/2000. (XII.26.) Korm rendelet szerinti szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         szociális szakvizsga

§         magyar állampolgárság

§         büntetlen előélet

§         cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         iskolai végzettséget tanúsító oklevél, okirat egyszerű másolata

§         intézményvezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

§         257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet szerinti nyilatkozatok

§         1997. évi XXXI. törvény 15§ (8) bek. meghatározott nyilatkozat

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását a képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szebellédi Endre István nyújt, a 06/70/433-66-18 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6622 Nagymágocs, Szentesi út 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2551/2014 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6622 Nagymágocs, Szentesi út 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2551/2014, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat előkészítő bizottság véleményezi, melynek a keretében a pályázókat meghallgatja. Az előkészítő bizottság véleménye alapján az érvényes pályázatokat Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el. Pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyílvánítsa. Közalkalmazotti munkakör kinevezése esetén 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.nagymagocs.hu - 2014. december 17.

§         Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat hirdetőtábla - 2014. december 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat további egy példányban az eredeti aláírásokat tartalmazó teljes pályázati anyagot szkennelt formában CD lemezen is kérjük benyújtani. Az előírt formai és tartalmi feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelennek minősül.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2014.12.24.
Egyéb hasonló állások Önnek
Műszaki Referens

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ a "Köz...
Hódmezővásárhely, Csongrád, Csongrád


Közbeszerzési Referens

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ "Közsz...
Hódmezővásárhely, Csongrád, Csongrád