Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 1264 napja lejárt

Elek Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5742 Elek, Kossuth utca 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, szakirányú felsőfokú képesítés,

§         közművelődési munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság

§         Főiskola, szakirányú felsőfokú képesítés

§         cselekvőképesség

§         büntelen előélet

§         vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásásnak vállalása

§         a pályázati kiírásba kért dokumentumok hiánytalan becsatolása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok hitelesített másolata

§         az intézmény vezetésére vonatkozó programot, amely a pályázó szakmai helyzetelemzsére épülő fejlesztési elképzeléseket is tartalmazza

§         szakmai gyakorlatokat igazoló dokumentumok

§         3 hónapnál nem régebbin erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő szükséges kezeléséhez hozzájárul

§         nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatinak harmadik személy által történő megismeréséhez a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

§         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele, szemben a Kjt. 41. (2) bekezdés 2) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Elek Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5742 Elek, Gyulai út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 116-20/2014 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Elek Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5742 Elek, Gyulai út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 116-20/2014, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

§         Személyesen: Pluhár László polgármester, Békés megye, 5742 Elek, Gyulai út 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A 150/1992 (XI. 20.) Korm. rendelet szerinti véleményezést és a pályázók meghallgatását követően Elek Város Képviselő-testülete dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Nemzeti Közigazgatási Intézet hirdetési portálja - 2014. december 22.

§         Eleki Aktuális - 2015. január 31.

§         Oktatási és Kulturális Közlöny - 2015. január 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2014.12.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre