Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Intézményvezető


  • A hirdetés 1167 napja lejárt

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Halásztelki Humánszolgáltató Központ
-->
Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, Iskola Halásztelek, u. 2. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Halásztelki Humánszolgáltató Központ vezetői feladatainak ellátása. Az intézmény feladatellátása a következőkre terjedne ki: bölcsődei ellátás, gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat, védőnői ellátás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, figyelemmel az intézmény alaptevékenységének megfelelő, az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklet 8.2. pontjában foglalt képesítési előírásokra., vagy a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet 1. pontjában foglalt képesítési előírásokra, figyelemmel az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 6.§ (13) bekezdésében foglaltakra,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Intézményvezetői - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes szakmai önéletrajz,

§         Iskolai végzettséget és képesítést igazoló okiratok hiteles másolata,

§         Az intézmény vezetésére vonatkozó program,

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről,

§         Nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról,

§         Nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn vele szemben az 1997. évi XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok,

§         Nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt képviselő-testületi ülésen való tárgyalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baloghné dr. Nagy Edit jegyző nyújt, a 06-24-517-280 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2314 Halásztelek, Posta köz 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető . §         Postai úton, a pályázatnak a Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2314 Halásztelek, Iskola utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2015, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető .

vagy

§         Személyesen: Halásztelki Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata, Pest megye, Posta Halásztelek, köz 1 . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság előzetes véleményezését követően a Képviselő-testület a következő rendes ülésén bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.halasztelek.hu - 2015. január 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.halasztelek.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. január 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Pest
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.01.12.
Egyéb hasonló állások Önnek
Nemzetközi koordinátor / asszistens

Első Közép Európai Önsegítő Egyesület

A European Training and Education Network    ...
Budapest, Budapest, Pest


Közterület-felügyelő

Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet

Belváros- Lipótváros Közterület- Felügyelet ú...
Budapest, Budapest, Pest


Számviteli ügyintéző

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:...
Budapest, Budapest, Pest