Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 1267 napja lejárt

Tiszafüred Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kovács Pál Művelődési Központ
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.04.01-2020.03.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5350 Tiszafüred, Örvényi út 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közművelődési intézmény alapító okiratában foglalt feladatok szakszerű és törvényes ellátása, az intézmény működtetése, szakmai munkájának irányítása, összehangolása, képviselete, takarékos gazdálkodás biztosítása, a munkáltató jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működtetésével kapcsolatban miden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe, felsőfokú közművelődési szakember.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,

§         Magyar állampolgárság, vagy a külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

§         Büntetlen előélet, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt

§         Magyar nyelvtudás

§         Cselekvőképesség

§         A felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének, vagy a nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább 5 éves szakmai gyakorlatot szerzett

§         Kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez

§         A kulturáért felelős miniszer által a kulturális szakembereknek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkredditált államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot elvégezte vagy vállalja, hogy a megbízástól számított 2 éven belül elvégzi, illetve a 150/1992.(XI.20) Korm.rendelet 6/G §(3) bekezdése szerint a magasabb vezető mentesül a tanfolyam képzésének költsége alól, ha jogász vagy közgazdász végzettséggel rendelkezik.

§         Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

§         Európai Uniós pályázatok lebonyolításában szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok hitelesített másolata

§         Részletes szakmai önéletrajz

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

§         Államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzésének igazolása, vagy nyilatkozat, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja

§         Az eddigi munkaviszonyokról, szakmai, vezetői gyakorlatról szóló igazolás

§         Az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot a szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési, fejlesztési elképzelésekkel

§         A pályázó adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében és elbírálásában résztvevők megismerhetik.

§         Pályázó nyilatkozata: A pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

§         Nyilatkozik a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a 2007.évi CLII.törvény 9.§-ban meghatározott kizáró ok

§         Nyilatkozik arról, hogy a pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy zárt ülés tartását kéri.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ujvári Imre nyújt, a 59/510-500 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Tiszafüred Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5350 Tiszafüred, Fő utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1000/2015 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Tiszafüred Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5350 Tiszafüred, Fő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1000/2015, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a 150/1992. (XI.20.)7.§ (6) bekezdésében foglalt személyekkel kiegészülve az Ifjúságpolitikai, szociális és Egészségügyi Bizottság véleményezi. Ezt követően Tiszafüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. Tiszafüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a döntést megelőzően lehetőséget biztosít a személyes meghallgatásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Tiszafüred Város Honlapja - 2015. január 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a borítékon feltüntetni"Kovács Pál Művelődési Központ intézményvezető pályázat" A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre jön létre.Az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény (továbbiakban KJt.) 21./A§ (4) bekezdésében foglaltak kivételével- 3 hónap próbaidő kikötésével. Az illetmény megállapítására és juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.évi XXXIII.törvény (továbbiakban KJt) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő kérdések rendezéséről szóló 150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszafured.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. január 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.01.27.
Iratkozzon fel állásértesítőre