Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 1114 napja lejárt

Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

az Egyesített Szociális Intézmény (mint Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulásának intézménye)
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. július 1-től 2020. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7200 Dombóvár, Arany János tér 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egyesített Szociális Intézmény vezetése.Az Intézmény az alábbi szociális szolgáltatásokat nyújtja: éjjeli menedékhely, szociális étkeztetés és népkonyha, hajléktalan személyek nappali ellátása, időskorúak gondozóháza, időskorúak nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, idősek otthona, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, házi segítségnyújtás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, diakónus, mentálhigiénikus, igazgatásszervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, pszichológus, egészségügyi menedzser, orvos, jogász, okleveles ápoló, okleveles teológus vagy okleveles pásztorális tanácsadó és szervezetfejlesztés szakképzettség,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         szociális szakvizsga, vagy a szociális szakvizsga letételének kötelezettsége alól mentesítő szociális szakképesítéshez kapcsolódó szakterületen tudományos fokozat vagy doktori cselekmény alapján doktori cím

§         az intézményben felsőfokú végzettséghez és szakképzettséghez kötött munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg felsőfokú végzettséghez és szakképzettséghez kötött munkakörben, teljes munkaidőben, határozatlan időre kinevezhető

§         büntetlen előélet, cselekvőképesség, a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

§         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

§         legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         az intézmény fejlesztésére, vezetésére vonatkozó program

§         iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat másolata

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

§         nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró gondokság alatt

§         nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul

§         nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a jogszabályban, valamint a pályázati felhívásban meghatározott véleményezők részére a pályázati anyaga tartalmának megismeréséhez

§         nyilatkozat, hogy a pályázó a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja

§         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a társulási tanács nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tillman Anikó nyújt, a +36-74-564-504 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I./193/2015 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I./193/2015, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

§         Személyesen: Dobos Károlyné elnök, Tolna megye, 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az előkészítő bizottság véleményezi, ennek keretében a pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül meghallgatja. A pályázatokat előzetesen a társult önkormányzatok (Dombóvár, Szakcs, Gyulaj) képviselő-testületei is véleményezik. Az előkészítő bizottság, illetve a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek véleménye alapján az érvényes pályázatokat Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulásának Társulási Tanácsa bírálja el

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.dombovar.hu

§         Gyulaj Község Önkormányzata hirdetőtáblája

§         Szakcs Község Önkormányzata hirdetőtáblája

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

.A pályázatok benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton a Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása elnökének (7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.) történő megküldésével. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő I./193/2015 azonosító számot, a munkakör (intézményvezető) megnevezését, valamint a következőt: „Postázóban nem bontható fel!”.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. február 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.02.03.