Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Intézményvezető


  • A hirdetés 1063 napja lejárt

Debreceni Egyetem Rektora

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Egyetem Arany János Gyakorló Általános Iskolája
-->
Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. augusztus 01 - 2020. július 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen Hajó u. 18-20., .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, tanári szakképzettség,

§         pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat

§         megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörben kinevezhető

§         ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

§         büntetlen előélet

§         cselekvőképesség

§         magyar állampolgár vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

§         pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázatnak tartalmaznia kell személyi adatait, lakcímét;

§         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló hitelesített okmányok másolata

§         a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (pl.: munkáltatói igazolás munkakör megnevezésével)

§         szakmai önéletrajz

§         az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

§         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

§         külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

§         a pályázatot és mellékleteit zárt borítékban 1 eredeti és 2 másolati példányban kérjük.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Mária nyújt, a 0652/512-900/23072 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Rektora címére történő megküldésével (DE Rektori Hivatal 4032 Debrecen Egyetem tér 1, . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/195-1/2015. , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Rektora címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/195-1/2015., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat rangsorolásáról a Debreceni Egyetem hatályos SZMSZ-e szerint a szenátus dönt, az intézményvezetői megbízást a Debreceni Egyetem rektora adja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny - 2015. február 20.

§         www.unideb.hu, www.nki.gov.hu - 2015. február 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. február 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.02.21.