Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 1174 napja lejárt

Tata Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csillagsziget Bölcsőde
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.10.01-2020.09.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Új út 14/A.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kisgyermeknevelő munkakör betöltése mellett alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátás biztosítása a 3 éven aluli gyermekek részére, az intézmény vezetői feladatainak ellátása, szakmai munka irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. rész I. Alapellátások 2. B) pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és szakképzettség ,

§         magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg kinevezhető,

§         legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

§         büntetlen előélet, cselekvőképesség,

§         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

§         a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében meghatározott ok a pályázóval szemben ne álljon fenn,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz,

§         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, végzettséget és szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata,

§         érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására

§         nyilatkozat, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn,

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

§         a pályázó nyilatkozata arról, hozzájárul-e, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testületek a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartsanak.

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

§         szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ősz Tibor nyújt, a 34/588-663 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Tata Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I./ 5/2015. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Tata Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I./ 5/2015., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálása az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint 257/2000. (XII.26.) Korm. rendeletnek megfelelő eljárási rend szerint történik. Az elbírálás határideje a benyújtási határidőt követő első testületi ülés. A pályázat eredményéről a résztvevők írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.tata.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben az állást elnyerő pályázó nem az intézmény közalkalmazottja, úgy a vezetői megbízással egyidejű közalkalmazotti kinevezése a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében feltüntetett szakképesítést igénylő munkakörbe történik. Közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezés esetén négy hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályázati anyagokat kérjük 2 példányban /eredeti+másolati példány, mely csak az önéletrajzot és a vezetési programot tartalmazza/ benyújtani. A pályázati határidőnél a postára adás idejét kell figyelembe venni. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. február 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Komárom-Esztergom
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.02.28.