Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 1175 napja lejárt

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

2015. június 01. napjával létrehozandó Oroszlányi Közösségi Színtér
--> (Művelődési Központ és Könyvtár)

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. 06.01- 2020.05.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Szent Borbála tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közművelődési intézmény alapító okiratában foglalt feladatok szakszerű és törvényes ellátása, az intézmény működtetése, szakmai munkájának irányítása, összehangolása, képviselete, takarékos gazdálkodás biztosítása, a munkáltatói jogok gyakorlása, döntéshozatal az intézmény működtetésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés,

§         magasabb vezető megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

§         munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik,

§         rendelkezik felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel vagy nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

§         a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy nem szakirányú egyetemi végzettségének és szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez,

§         könyvtári szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség, öt éves szakmai gyakorlat, idegennyelv ismeret,

§         a kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakembereknek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot elvégezte vagy vállalja, hogy a megbízástól számított 2 éven belül elvégzi (a 150/1992.(XI.20) Korm.rendelet 6/G §(3) bekezdése szerint a vezető mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász, közgazdász végzettséggel rendelkezik),

§         cselekvőképesség,

§         büntetlen előélet,

§         vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         helyismeret,

§         a helyi civil szervezetek tevékenységi körének ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát,

§         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy az arra vonatkozó igazolást, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte)

§         nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

§         a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy :nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

§         a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelését,

§         amennyiben rendelkezik vele a pályázó, úgy csatolni kell a szakmai gyakorlat és vezetői tapasztalat hitelt érdemlő igazolását,

§         államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzésének igazolását, vagy nyilatkozatot, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja,

§         nyilatkozatot arról, hogy a pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy zárt ülés tartását kéri,

§         komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát vagy azzal egyenértékű okiratot, az esetleges szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás másolatát

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erediné Rózsa Gyöngyi nyújt, a 34/361-444/166 mell. -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-Mügy/20-1/2015. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-Mügy/20-1/2015., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oroszlány Város Honlapja - 2015. február 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oroszlany.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. február 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Komárom-Esztergom
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.02.28.