Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 1228 napja lejárt

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.04.30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Lencsési út 85.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az 1993. évi III. törvény, az 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet, valamint a 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet szerint, az alábbi részletezéssel:A Békéscsabai Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona szervezése, irányítása, ellenőrzése az Alapító Okiratban meghatározott keretek között. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, a működési engedélyben rögzítettek szerint és a fenntartó döntéseinek keretein belül. Az intézmény által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó szociális szakosított ellátások szakmai szervezése, irányítása, azok ellenőrzése. A fentiekhez kapcsolódó igazgatási, személyzeti feladatok ellátása a hatályos jogszabályok valamint az alapító okiratban foglaltak szerint az ott megjelölt szakfeladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés,

§         az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet szerinti képesítés megléte

§         a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdése szerinti szakmai gyakorlat megléte

§         szociális szakvizsga megléte, vagy a pályázó nyilatkozata, hogy a magasabb vezetői megbízást követő két éven belül a szociális szakvizsgát megszerzi

§         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz

§         cselekvőképesség

§         büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         társulás által fenntartott, idősellátásban szerzett vezetői gyakorlat (legalább 5 év szakmai tapasztalat)

§         a képesítési követelmény mellett legalább középfokú egészségügyi végzettség, felsőfokú gazdasági, pénzügyi, jogi végzettség

§         költségvetési szervnél szerzett tapasztalat - legalább 3 év idősellátásban megszerzett gyakorlat

§         a társulás településein való helyismeret (Békéscsaba, Telekgerendás, Kétsoprony, Csabaszabadi, Újkígyós)

§         számítógépes ismeretek készségszintű használata

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz

§         az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező program

§         végzettséget igazoló okirat(ok) másolatai, szakmai gyakorlatról igazolás

§         hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban résztvevők megismerhetik, hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati elbírálását a TT nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja, valamint nyilatkozata a cselekvőképességéről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Banadics Attila nyújt, a 06-66/519-740 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XXI.214-5/2015. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XXI.214-5/2015., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy azt legkésőbb a beadási határidő napján ajánlott küldeményként postára adják. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokat összehívott bizottság véleményezi, a benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról az irányítási jogkör gyakorlója dönt,a benyújtási határidő leteltét követő Társulási Tanács ülésén.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.csabaikisterseg.hu - 2015. március 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezés vagy megbízás, felmentés, vagy a megbízás visszavonása tekintetében a Békéscsabai és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a Társulási Tanács elnöke.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. március 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.03.11.
Iratkozzon fel állásértesítőre