Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 1228 napja lejárt

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.04.30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Ady Endre utca 30-34.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott intézmények gazdasági, pénzügyi, könyvelési és feladatainak a szervezése, irányítása, az Alapító Okiratban meghatározott keretek között. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, a működési engedélyben rögzítettek szerint és a fenntartó döntéseinek keretein belül. A fentiekhez kapcsolódó igazgatási, személyzeti feladatok ellátása a hatályos jogszabályok és belső szabályzatokban meghatározott keretek között.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés,

§         büntetlen előélet

§         cselekvőképesség

§         vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         vezetői gyakorlat (legalább 3 év szakmai tapasztalat)

§         költségvetési szervnél szerzett tapasztalat - legalább 5 év

§         felsőfokú műszaki végzettség

§         számítógépes ismeretek készségszintű használata

§         Társulás településeinek, telephelyeinek ismerete

§         mérlegképes könyvelői képesítés (vállalkozási és államháztartási szakon)

§         Eu-s pályázatok lebonyolításában szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz

§         az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező program

§         végzettséget igazoló okirat(ok) másolatai, szakmai gyakorlatról igazolás

§         hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban résztvevők megismerhetik, hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati elbírálását a TT nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja, valamint nyilatkozata a cselekvőképességéről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Banadics Attila nyújt, a 06-66/519-740 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XXI.214-6/2015. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XXI.214-6/2015., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy azt legkésőbb a beadási határidő napján ajánlott küldeményként postára adják. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott bizottság véleményezi, az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, majd a soron következő Társulási Tanács ülésén születik döntés. A Társulási Tanács a pályázat indokolás nélküli eredménytelennek nyilvánítási jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.csabaikisterseg.hu - 2015. március 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezés vagy megbízás, felmentés, vagy a megbízás visszavonása tekintetében a Békéscsabai és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a Társulási Tanács elnöke.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. március 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.03.11.
Iratkozzon fel állásértesítőre