Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 1044 napja lejárt

Óvodai Társulás Társulási Tanácsa

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. augusztus 1. - 2020. július 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4110 Biharkeresztes, Alkotmány u. 35-37. .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvoda irányítási, ellenőrzési és munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény alapító okirata szerinti alap- és kiegészítő tevékenységek ellátásának biztosítása, kapcsolattartás a fenntartóval és a többi városi intézménnyel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség, szakképzettség, Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, Legalább 5 év - óvodapedagógus munkakörben szerzett - szakmai gyakorlat, Az intézményben óvodapedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben történő , határozatlan időre, teljes munakidőre szóló alkalmazás,

§         magyar állampolgárság

§         bűntetlen előélet

§         cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         szakmai önéletrajz

§         végzettséget igazoló okiratok másolata

§         szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok

§         az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

§         hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

§         hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyag a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez

§         hozzájáruló nyilatkozat a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barabás Ferenc elnök nyújt, a 06-54-430-001/103 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Óvodai Társulás Társulási Tanácsa címére történő megküldésével (4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 57. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2850/2015 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Óvodai Társulás Társulási Tanácsa címére történő megküldésével (4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 57. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2850/2015, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

§         Személyesen: , Hajdú-Bihar megye, 4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 57. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www. biharkeresztes.hu - 2015. április 7.

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.04.08.