Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 1066 napja lejárt

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Sarkad Város Önkormányzat Intézményi Gondnokság
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5720 Sarkad, Kossuth utca 27.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és a hozzá kapcsolódó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek: bölcsőde, óvoda, művelődési központ és könyvtár, városgazdálkodás, orvosi rendelő pénzügyi, gazdálkodási feladatait ellátó intézmény vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés,

§         közgazdász, vagy felső fokú képesítés és mérlegképes könyvelői végzettség,

§         költségvetési gazdálkodásban szerzett gyakorlat - legalább 3 év feletti szakmai tapasztalat,

§         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,

§         vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázó részletes szakmai önéletrajza (benne a költségvetési, gazdálkodási munkakörben szerezett szakmai gyakorlat igazolása),

§         az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program,

§         a képesítést igazoló okiratok másolata,

§         kilencven napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igénylését igazoló dokumentum,

§         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

§         ha a pályázó a vezetői megbízás adásával kapcsolatos döntés zárt ülésen való tárgyalását kéri, az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatát,

§         hozzájáruló nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Pintér Magdolna jegyző nyújt, a 06-66-585-710 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5720 Sarkad, Kossuth utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 03-639/2015 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5720 Sarkad, Kossuth utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 03-639/2015, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott háromtagú bizottság hallgatja meg, javaslatára Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.sarkad.hu - 2015. április 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.04.20.