Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 1047 napja lejárt

Kaszaper Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kaszaperi Humán Szogláltató és Gondozási Központ
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5948 Kaszaper, Árpád utca 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önállóan működő intézményben étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, tanyagondnoki szolgáltatás, idősek nappali ellátása, gyermekjóléti szolgáltatás történik, védőnői szolgálat, háziorvosi szolgálat és fogorvosi szolgálat működik. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkörök gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, 1/2000. (I. 7.) Korm. rend. 3. melléklet szerinti szakirányú szakképzettség,

§         intézményvezető - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Magyar állampolgárság

§         büntetlen előélet

§         257/2000. (XII. 26.) Korm. rend. 3. § (3) bek. szerinti szakmai gyakorlat

§         cselekvőképesség

§         a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdése szerinti kizáró ok nem áll fenn.

§         magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás területén szakmai gyakorlatot szerzett.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

§         amennyiben jelenleg nem az intézmény közalkalmazottja, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és, hogy nem áll a foglalkoztatás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.

§         az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel.

§         szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,

§         nyilatkozat, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

§         Iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata.

§         Nyilatkozat, amelyben hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők véleményük kialakításához a pályázat tartalmát megismerhetik.

§         Nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

§         Nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja,

§         Nyilatkozat, - amennyiben nem rendelkezik szociális szakvizsgával, hogy annak letételét a vonatkozó jogszabályi előírások szerint vállalja,

§         amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Giliczó Pálné nyújt, a 06-30/ 525 0088 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Kaszaper Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 65-2/2015/Á , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Kaszaper Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 65-2/2015/Á, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

§         Személyesen: Giliczó Pálné, Békés megye, 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók személyes meghallgatását követően a képviselő-testület dönt. Újonnan történő kinevezés esetén a munkáltató a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. (2) bekezdése alapján 4 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Kaszaper Község Honlapja - 2015. május 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.05.05.