Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 960 napja lejárt

Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása - Berettyóújfalu

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bihari Szociális Szolgáltató Központ
--> Berettyóújfalu

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2015.10.01 - 2020.09.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.10.01 - 2020.09.30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Bihari Szociális Szolgáltató Központ ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott szociális alapszolgáltatásokat /étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést, idősek és fogyatékos személyek nappali ellátását/, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott gyermekjóléti alapellátásokat /gyermekjóléti szolgáltatást, gyermekek átmeneti gondozását/. Az intézményvezető feladata az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és hatékony ellátása, az intézmény irányítása, vezetése, ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, - főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. rész I. Alapellátások 1. pontjában, vagy az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 5. pontja szerinti intézményvezetői munkakörhöz kötött felsőfokú képesítés,

§         - legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         - a magasabb vezető beosztásra töténő megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik - magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg kinevezhető - büntetlen előélet, cselekvőképesség - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett szem

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         - a pályázó szakmai életrajzát, - végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolatát, - az intézmény vezetésére vonatkozó programot, - szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, - szakmai gyakorlatról igazolás, - amennyiben jelenleg nem az intézmény közalkalmazottja, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt, - nyilatkozat, hogy a gyermekek védelméről és a gy

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dézsi Ferencné nyújt, a 54-505-433 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása - Berettyóújfalu címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. utca 17-19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3232 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása - Berettyóújfalu címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3232, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által létrehozott, a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben meghatározott bizottság véleményezi. A Társulási Tanács a véleményezést követő ülésén bírálja el a pályázatokat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Berettyóújfalu Város hivatalos honlapja - 2015. május 15.

§         Berettyóújfalu Város Önkormányzata hirdetőtáblája (4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.) - 2015. május 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.berettyoujfalu.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.05.16.