Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Intézményvezető


  • A hirdetés 990 napja lejárt

Derecske Város Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár
-->
Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.08.26-tól 2020.08.25.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4130 Derecske, Köztársaság út 107.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Egy személyben felel az intézmény szakmai munkájáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért, a munkáltatói jogok gyakorlásáért, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtásáért. Feladata az intézmény rendezvényeinek, illetve a városi rendezvényeknek az összefogása és koordinálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,

§         szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Magyar állampolgárság

§         Cselekvőképesség

§         Büntetlen előélet

§         Kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése

§         Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

§         A 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6/G. § (1) bekezdése alapján a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket nyújtó közművelődési intézményvezető tanfolyam elvégzéséről szóló igazolás vagy elvégzésének vállalása a megbízást követő 2 éven belül

§         A 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6/G. § (2) bekezdése alapján a közművelődési intézményi, múzeumi vagy könyvtári feladatokat is ellátó költségvetési szerv vezetésével megbízott magasabb vezetőnek az 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált, kifejezetten többfunkciós intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló igazolás vagy elvégzésének vállalása a megbízást követő 2 éven belül

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű pontos, precíz munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázó szakmai gyakorlatának meglétét igazoló részletes szakmai önéletrajz

§         Iskolai végzettséget, szakképzettséget, valamint kiemelkedő közművelődési tevékenység végzését igazoló dokumentumok másolata

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előélet mellett, hogy a pályázó nem áll közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

§         Az intézmény vezetésére, irányítására vonatkozó szakmai-vezetői program, helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

§         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vezetői megbízást követő 2 éven belül elvégzi a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket nyújtó közművelődési intézményvezető tanfolyamot (kivéve, ha azzal rendelkezik)

§         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vezetői megbízást követő 2 éven belül elvégzi a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált többfunkciós intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot (kivéve, ha azzal rendelkezik)

§         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik

§         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását vállalja

§         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó nyílt vagy zárt képviselő-testületi ülésen kéri a pályázat megtárgyalását

§         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 41-44. § szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. augusztus 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bakó István polgármester nyújt, a 06 (54) 410-002 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Derecske Város Önkormányzat címére történő megküldésével (4130 Derecske, Köztársaság út 87. zárt borítékban, egy példányban. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4288/2015/DPH , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető . §         Postai úton, a pályázatnak a Derecske Város Önkormányzat címére történő megküldésével (4130 Derecske, Köztársaság út 87. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4288/2015/DPH, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető .

vagy

§         Személyesen: Bakó István polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4130 Derecske, Köztársaság út 87. zárt borítékban, egy példányban. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának határidejét követő 21 napon belül Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott legalább 3 tagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg a pályázót. A Képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első ülésén dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Derecske Város honlapja

§         Derecske Város hirdetőtáblája

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.derecske.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.06.03.