Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Intézményvezető


  • A hirdetés 979 napja lejárt

Vámospércs Városi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Művelődési Ház és Könyvtár
-->
Intézményvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év, 2015. szeptember 01. - 2020. augusztus 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4287 Vámospércs, Debreceni út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Irányítja, tervezi, szervezi, ellenőrzi és értékeli az intézményben folyó közművelődési szakmai feladatokat. Felelős az intézmény által kezelt vagyon védelméért, az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a szakmai területek irányításáért, a szakmai feladatok színvonaláért. A költségvetés keretein belül gondoskodik az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, az alapító okiratban foglalt feladatok ellátásáról. Az intézmény vezetőjeként az alkalmazottak felett munkáltatói jogokat gyakorol. Kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, különböző szalmai és civil szervezetekkel és intézményekkel. Az önkormányzat rendezvényeinek megszervezése, illetve lebonyolítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, közművelődési,

§         felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének/ szakvizsgának megfelelő feladatkörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Magyar állapolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázó személyes adatait, életútját, szakmai gyakorlatát bemutató önéletrajz, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelés, az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, nyilatkozat a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul, nyilatkozat a pályázati anyag megismerhetőségéről, iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkéréséről igazolás.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ménes Andrea polgármester nyújt, a 52/591-502 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Vámospércs Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (4287 Vámospércs, Béke utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2885/2015. , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Vámospércs Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (4287 Vámospércs, Béke utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2885/2015., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az önkormányzat Humánpolitikai bizottsága véleményezi. A kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatja, amiről jegyzőkönyvet készít. A Képviselő-testület zárt ülésen hozza meg a döntését. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.vamospercs.hu - 2015. június 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.06.04.