Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 945 napja lejárt

Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács elnöke

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
-->
intézményvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4287 Vámospércs, Béke utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Irányítja, tervezi, szervezi, ellenőrzi és értékeli az intézményben folyó szakmai feladatokat. Felelős az intézmény által kezelt vagyon védelméért, az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a szakmai területek irányításáért, a szakmai feladatok színvonaláért. A költségvetés keretein belül gondoskodik az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, az alapító okiratban foglalt feladatok ellátásáról. Az intézmény vezetőjeként az alkalmazottak felett munkáltatói jogokat gyakorol. Kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, különböző szakmai és civil szervezetekkel és intézményekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3.sz. melléklete alapján,

§         a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás területén - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

§         Szociális szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         pályázó személyes adatait, életútját és szakmai gyakorlatát bemutató önéletrajz,szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelés, intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program,nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről és a pályázati anyag megismerhetőségéről, iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkéréséről igazolás.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ménes Andrea Társulási Tanács elnöke nyújt, a 52/591-503 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács elnöke címére történő megküldésével (4287 Vámospércs, Béke utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3030/2015. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács elnöke címére történő megküldésével (4287 Vámospércs, Béke utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3030/2015., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Társulási Tanács véleményezi. A kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg, a meghallgatásról jegyzőkönyvet készít. A Társulási Tanács zárt ülésen hozza meg döntését. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.vamospercs.hu - 2015. június 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.06.13.