Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

irodavezető


  • A hirdetés 797 napja lejárt

Szent István Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar
--> Kari Gazdasági és Üzemeltetési Iroda

irodavezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 év -ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Bajza utca 33.

Békés megye, 5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.

Békés megye, 5700 Gyula, Szent István út 17-19.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• a Gazdasági Iroda munkájának koordinálása, felügyelete, ellenőrzése, • a kari éves költségvetés összeállítása, teljesítésének figyelemmel kisérése, • aktív közreműködés a gazdasági beszámolók elkészítésében, az időközi és soron kívüli jelentések, adatszolgáltatások határidőre történő előkészítésében, • a kari költségvetési egyensúly megtartásának érdekében szoros együttműködés a kari szervezeti egységek vezetőivel, • a SAP rendszerben rögzített kari adatok teljes körű nyomon követése, ezzel kapcsolatos esetleges problémamegoldás, • közreműködés a kari pénzügyi és gazdasági tevékenységek ügyviteli szabályozásában, a szabályzatban meghatározott feladatok végrehajtásának biztosításában, a végrehajtás szakmai felügyeletében, • kapcsolattartás az egyetemi és kari szervezeti egységek vezetőivel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetemi szakirányú végzettség,

        Irodavezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg ügyvivő szakértő munkakörbe kinevezhető,

        Mérlegképes könyvelői képesítés,

        Magas szintű számítógépes felhasználói ismeretek, Office programok ismerete, gyakorlati felhasználása,

        Cselekvőképesség, büntetlen előélet,

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Költségvetési intézménynél szerzett szakmai, és vezetői tapasztalat,

        SAP rendszer ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz,

        Vezetői koncepció, a megpályázott beosztás betöltésével kapcsolatos jövőbeni vezetésre vonatkozó elképzelésekkel,

        Iskolai végzettséget, szakképzettségeket tanúsító oklevelek másolata,

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el,

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek, és a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Birkásné Uhrin Beáta nyújt, a 66/524-700/1066 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Bajza utca 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GAEK/528-1/2016. , valamint a beosztás megnevezését: irodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Bajza utca 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GAEK/528-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: irodavezető.

és

        Elektronikus úton Birkásné Uhrin Beáta részére a birkasne.uhrin.beata@gk.szie.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Szent István Egyetem, Gazdasági, Agrár,- és Egészségtudományi Kar, Békés megye, 5600 Békéscsaba, Bajza utca 33. I. emelet 143.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Szent István Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZIE, NKI honlapja - 2016. december 12.

        Gazdasági, Agrár, - és Egészségtudományi Kar honlapja - 2016. december 12.

        Kari Hirdetőtábla - 2016. december 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

• A szabályszerűen összeállított pályázatot három példányban a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar dékánjának kell benyújtani (5600 Békéscsaba, Bajza u. 33.). • A vezetői megbízásnak, a meghatározott munkakör betöltésének feltétele az összeférhetetlenség vizsgálata.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre