Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

irodavezetői


  • A hirdetés 1219 napja lejárt

Miskolci Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Központi Igazgatás
--> Minőségbiztosítási Irodába

irodavezetői

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű vagy határozatlan –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 4 év időtartamra-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc-Egyetemváros, .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az irodavezető irányítja, szervezi és ellenőrzi a Minőségbiztosítási Iroda munkatársainak tevékenységét. Feladatát a Miskolci Egyetem Minőségügyi Kézikönyvében foglaltaknak megfelelően látja el, felügyeli az egyetem minőségirányítási rendszerének átfogó működtetését, a kari önértékelések elvégzését, a nem oktató szervezeti egységek minőségbiztosítási feladatainak irányítását, az elkészült anyagok egyetemi szintetizálását, az éves minőségfejlesztési programok kidolgozását, a kétévenkénti önértékelések elkészítésével kapcsolatos feladatokat, az egyetemi minőségbiztosítási rendszer működését, a nyilvánosság biztosítását. Feladata a minőségirányítási rendszer fejlesztése részeként az intézményi szintű projektálási tevékenység minőségbiztosítási feladatainak segítése, valamint a felnőttképzési tevékenység minőségbiztosításának intézményi szintű minőségrendszerbe történő integrálása és segítése. Az intézményfejlesztési terv elkészítéséhez való hozzájárulás biztosítása, valamint az akkreditációs eljárás támogatása. Koordinálja az EvaSys rendszer alkalmazói felhasználását, valamint biztosítja az egyetemi Vezetői Információs Rendszerbe a minőséghez kötődő felmérési értékelési adatokat és irányítja az Educatio felé történő adatszolgáltatást.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény; a Kjt felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III.14.) Korm. r., a Miskolci Egyetem Kollektív Szerződése, továbbá a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         Pályázhatnak azok a teljes munkaidőben foglalkoztatott főállású minősített vezető oktatók, akik legalább tíz éves vezetői tapasztalattal, minőségirányítási, minőségbiztosítási gyakorlattal együttműködési készséggel, csoportmunkára való alkalmassággal rendelkeznek.

§         A pályázónak büntetlen előéletűnek kell lennie, és meg kell felelnie a Miskolci Egyetem szabályzataiban rögzített, az irodavezetőkre vonatkozó általános követelményeknek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázók: akik képzésfejlesztés és oktatásszervezési minőségügyi kérdésekben jártassággal bírnak. Minőség fejlesztéssel kapcsolatos projektgyakorlattal rendelkeznek.

§         A Miskolci Egyetemen szereztek legalább öt éves, a pályázati feltételek között megjelölt tapasztalatot.

§         Részt vesznek a Magyar Akkreditációs Bizottság munkájában felkért minőségbiztosítási szakértőként.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balatoni Enikő igazgatási ügyintéző nyújt, a 46/565-023 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Egyetem címére történő megküldésével (3515 Miskolc-Egyetemváros, Humánpolitikai és Jogi Iroda. A/4. épület II. emelet ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Hj/1267-1/2014 , valamint a beosztás megnevezését: irodavezetői. §         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Egyetem címére történő megküldésével (3515 Miskolc, Miskolc-Egyetemváros - -. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Hj/1267-1/2014, valamint a munkakör megnevezését: irodavezetői.

vagy

§         Személyesen: Balatoni Enikő igazgatási ügyintéző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc-Egyetemváros, Humánpolitikai és Jogi Iroda . A/4. épület II. emelet .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beadott pályázatokat a véleményező-előkészítő bizottság véleménye alapján a Miskolci Egyetem Szenátusa rangsorolja. Az irodavezetőt a munkáltatói jogkör gyakorlója bízza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.uni-miskolc.hu - 2014. november 28.

§         Észak-Magyarország című napilap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A magasabb vezető és vezető beosztásra benyújtott pályázati anyagoknak legalább a következőket kell tartalmazniuk: a) személyi rész: aa) önéletrajz, ab) végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást és tudományos fokozatot igazoló oklevelek, bizonyítványok hiteles másolata, ac) az oktatott tantárgyak listája az utolsó 5 év vonatkozásában, ad) publikációk, továbbá a szakmai alkotások jegyzéke, ae) a legfontosabb oktatási, kutatási, intézményfejlesztési pályázatokban, illetve K+F munkákban való részvételek és témavezetések, af) külföldi utazások felsorolása azok céljával együtt az utolsó 5 évben, ag) vezetői tapasztalatok, vezetői gyakorlat bemutatása, beleértve a szakmai-tudományos közéletben végzett ilyen tevékenységet, ah) legalább 3 irányított személy felsorolása, akik sikeres pályát futottak be; b) vezetői elképzelések: ba) motiváció, bb) helyzetértékelés, bc) vezetői program; c) nyilatkozatok: ca) összeférhetetlenségi nyilatkozat, cb) az illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére, d) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány Egyes magasabb vezető és vezető beosztásra benyújtott pályázatoknál – relevancia hiányában – az (1) bekezdés ac), ad), ae), af), ah) pontjaihoz igényeltek részben vagy egészben hiányozhatnak. Ezek az esetek nem minősülnek formai hibának. A pályázatokat egy eredeti, két másolati példányban kell a Miskolci Egyetem rektorához címezve, postai úton, vagy személyesen az Egyetem Humánpolitikai és Jogi Irodájába (3515 Miskolc-Egyetemváros, A/4. épület II.em.) benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-miskolc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. november 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2014.11.29.