www.topjob.hu

iskolatitkár


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Komárom-Esztergom
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 180 napja lett aktiválva

Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola

iskolatitkár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2836 Baj, Béke utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Iskolatitkári feladatok ellátása a jogszabályi és intézményi előírásoknak megfelelően: adminisztráció, nyilvántartások naprakész vezetése, KIR-rendszer kezelése, iratkezelés, tanulókkal, pedagógusokkal kapcsolatos ügyintézés, az intézmény feladatellátásával kapcsolatos ügyviteli teendők ellátása, gazdasági tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása, az iskolavezetés és a pedagógusok munkájának segítése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - szakmai önéletrajz, - végzettséget igazoló okirat(ok) másolata, -három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylés igazolása, -hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        -cselekvőképesség, -büntetlen előélet, -magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        -hasonló területen szerzett tapasztalat, gazdasági ügyintézésben szerzett tapasztalat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ruttner Csaba nyújt, a 06-30/9394-613 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola címére történő megküldésével (2836 Baj, Béke utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 142-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: iskolatitkár.         Postai úton, a pályázatnak a Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola címére történő megküldésével (2836 Baj, Béke utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 142-2/2018, valamint a munkakör megnevezését: iskolatitkár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezési jogkör gyakorlója az elbírálást követően írásban értesíti a pályázókat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezési jogkör gyakorlója a pályázat eredménytelenné való nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 5.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Komárom-Esztergom
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre