www.topjob.hu

iskolatitkár


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Komárom-Esztergom
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 180 napja lett aktiválva

Csolnoki Német Nemzetiségi Általános Iskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Csolnoki Német Nemzetiségi Általános Iskola

iskolatitkár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2521 Csolnok, Kossuth Lajos utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Iskolatitkári feladatok ellátása a jogszabályi és intézményi előírásoknak megfelelően: adminisztráció, nyilvántartások naprakész vezetése, KIR-rendszer kezelése, iratkezelés, tanulókkal, pedagógusokkal kapcsolatos ügyintézés, az intézmény feladatellátásával kapcsolatos ügyviteli teendők ellátása, gazdasági tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása, az iskolavezetés és a pedagógusok munkájának segítése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        ügyviteli titkár, irodai titkár, vagy iskolatitkár végzettség, vagy a végzettség megszerzésének vállalása,

        Hasonló vagy gazdálkodási területen szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs, kapcsolattartó és szervezőképességek,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget, szakképzettséget igazoló irat(ok) másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bandiné Dr. Liszt Amália nyújt, a 06-30-392-5050 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csolnoki Német Nemzetiségi Általános Iskola címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 143/2018 , valamint a munkakör megnevezését: iskolatitkár.         Postai úton, a pályázatnak a Csolnoki Német Nemzetiségi Általános Iskola címére történő megküldésével (2521 Csolnok , Kossuth Lajos utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 143/2018, valamint a munkakör megnevezését: iskolatitkár.

        Elektronikus úton Bandiné Dr. Liszt Amália részére a igazgato@altisk-csolnok.sulinet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati határidő letelte után írásos értesítés, személyes interjú.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.csolnokiskola.sulinet.hu - 2018. július 16. - 2018. július 16.

        www.csolnok.hu - 2018. július 16. - 2018. július 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kötelező juttatásokon felül cafetéria. 25 km-es körzetből a gépkocsival történő bejárás költségének térítése.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 15.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Komárom-Esztergom
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre