www.topjob.hu

Iskolatitkár


  • GovHU
  • Tolna, Tolna
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 188 napja lett aktiválva

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Illyés Gyula Gyakorló Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorló Óvoda

Iskolatitkár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Mátyás király utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény működésével, a pedagógusokkal, tanulókkal, dolgozókkal kapcsolatos adminisztrációs, dokumentációs, szervezési és kapcsolattartási teendők ellátása.Gondoskodik az irodai munkaeszközök, nyomtatványok folyamatos beszerzéséről, elkészíti a beszerzések megrendelőit. Vezeti a gyermekek intézményi nyilvántartását, az okiratokról, dokumentumokról másolatot készít. Adatszolgáltatási tevékenység ellátása (KIR, tanügyi igazgatási adatszolgáltatás). Adminisztratív segítségnyújtás az intézmény vezetőjének, postázási feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, érettségi és iskolatitkár OKJ-s szakképesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        egy év köznevelési intézményben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, végzettségeket igazoló dokumentumok, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (a kinevezéskor benyújtandó)

        Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13381 , valamint a munkakör megnevezését: Iskolatitkár.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13381, valamint a munkakör megnevezését: Iskolatitkár.

        Elektronikus úton http://hr.pte.hu/jelentkezes oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre