Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

járási főállatorvos


  • A hirdetés 855 napja lejárt

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
--> Miskolci Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

járási főállatorvos

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Vologda utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 18. pontja alapján

Ellátandó feladatok:

- Vezeti és irányítja a Miskolci Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályt; - Gyakorolja kiadmányozási jogkörét, az osztály feladatköréhez kapcsolódó hatásköröket; - Egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az irányítása alá tartozó kormánytisztviselőkre; - Folyamatosan elemzi a feladatok végrehajtásával kapcsolatos szakmai, gazdasági információkat; - Irányítja: - a járás illetékességi területén működő jogosult állatorvosokat, - az irányítása alá tartozó kormánytisztviselőket, ügykezelőket - Meghatározza: az irányítása alá tartozó kormánytisztviselő, ügykezelők, további dolgozók feladatait, ellenőrzi azok teljesítését, gyakorolja a munkáltatói jogokat a szabadság kiadása, illetve a magáncélú eltávozás tekintetében; - Beszámoltatja: - a járási illetékességi területén működő jogosult állatorvost, - az irányítása alá tartozó kormánytisztviselőt, kormányzati ügykezelőt és egyéb dolgozókat, gondoskodik a hivatali fegyelem megtartásáról; - Statisztikai és egyéb adatok felhasználásával és elemzésével segíti és előkészíti a járási hivatalvezető és a megyei főállatorvos döntéshozatalát, elkészíti az ehhez szükséges jelentéseket, végrehajtja a döntéseket és tájékoztatást ad azok végrehajtásáról; - Javaslatot tesz az irányítása alá tartozó dolgozók feladataira, munkakörére, és előkészíti azok munkaköri leírását; - Irányítja és ellenőrzi a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben és a belső szabályzatokban foglaltak érvényesülését az osztály munkájában; - Kialakítja az osztály belső munkarendjét és külső kapcsolatrendszerét; - Szakmai értekezleteket hív össze az irányítása alá tartozó tevékenységi körben felmerült fontosabb feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, illetve az osztály munkájának irányítása céljából; - A nemzeti ellenőrzési tervben foglaltakkal összhangban személyre szólóan, írásban megállapítja az irányítása alá tartozó kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők ellenőrzési, mintavételi feladatait; - Figyelemmel kíséri és szervezi az osztály feladatainak végrehajtását; - Felelősségi körében ellátja a vezetői és folyamatba épített ellenőrzési feladatokat; - A közigazgatási hatósági eljárás tekintetében gondoskodik az eljárás lefolytatásának és a döntés előkészítésének jogszerűségéről; - A szolgálati út betartásával biztosítja az együttműködést az NÉBIH Igazgatóságaival, más megyék Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztályával, a delegált és közreműködői feladatokban érintett szervekkel és más szakigazgatási intézményekkel, illetve szervekkel; - Teljesíti az egyes feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartási, ellenőrzési, elszámolási, jelentési, adminisztratív kötelezettségeket.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A járás illetékességi területén működő jogosult állatorvos, az irányítása alá tartozó kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő és egyéb dolgozók által készített jelentések összesítése, ellenőrzése és azok megyei főállatorvos felé történő továbbítása, az osztály éves ellenőrzési tervében foglaltak betartása, az osztály éves ellenőrzési jelentésének elkészíttetése, a megfelelő módon történő nyilvántartási, ellenőrzési, elszámolási, jelentési, adminisztratív kötelezettségek teljesítése, az ügyintézés határidő elmulasztásával összefüggő feladatok maradéktalan végrehajtása, igazolja az állatállomány betegségektől, fertőzésektől való mentességét, ellátja az egyes élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok végrehajtását segítő hazai és nemzetközi informatikai rendszerek használatával és működtetésével kapcsolatos feladatokat, dönt az idegen állományból származó állatok fogadására kiválasztott elkülönítőről (karantén), valamint dönt az állatok elkülönítésének (karanténozásának) feltételeiről, Ellenőrzi törvényességi szempontból a magánállatorvosok tevékenységét, az állati eredetű melléktermék kezelését, a járványügyi szempontból szigorúbb eljárást igénylő állati eredetű melléktermék, anyag, eszköz ártalmatlanná tételét, állat-egészségügyi és takarmányhigiéniai szempontból az állatok etetésére felhasználandó takarmányt, a legelőt, az itatóvizet, az állatok elhelyezésére szolgáló épületet, az állattartás során használt gépet, berendezést, valamint alkalmazott technológiát, az állat-egészségügyi szabályok megtartását, így különösen az állatok egészségi állapotát, az előírt dokumentációt az állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyeken, a jogszabályban előírt állat-egészségügyi vizsgálatok, kezelések végrehajtását, az állatok tenyésztésének, szaporításának állat-egészségügyi körülményeit, az állatgyógyászati termékek kiskereskedelmi forgalomba hozatalának körülményeit, valamint az állatgyógyászati készítmények felhasználását, az élő állat kereskedelmét, szállítását, szállításra való alkalmasságát, a kísérő dokumentációt és a szállítóeszközt, az élelmiszer-vállalkozások tevékenységét, rendszeres jelleggel az állatjóléti, a járványügyi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi előírások betartását az élelmiszerek termelésének, előállításának, feldolgozásának, tárolásának, szállításának és forgalomba hozatalának bármely szakaszában, illetve az ennek során közreműködő személyekre vonatkozó egészségügyi alkalmassági és higiénés előírások betartását. Elrendeli az állat-egészségügyi programok végrehajtását, dönt a kártalanításról ötmillió forintot meg nem haladó értékig, járványügyi intézkedésként elrendelhet: elkülönítést, megfigyelési zárlatot (hatósági megfigyelés), forgalmi korlátozást, helyi zárlatot, települési zárlatot (védőzóna), védőkörzet (megfigyelési zóna) létesítését, marhalevél kezelésének tilalmát, termékenyítési tilalmat, diagnosztikai vizsgálatot és ilyen célú leölést, kilövést, védőoltást, gyógykezelést, elkülönített vagy zárt vágást, állatleölést (leöletés), fertőzésközvetítő anyag, eszköz, tárgy, élelmiszer, takarmány, állati eredetű melléktermék, állati eredetű termék ártalmatlanná tételét, fertőtlenítést, a korábban ismeretlen betegség közvetlen veszélye, előfordulása esetén megteszi az annak megelőzéséhez, felderítéséhez, felszámolásához szükséges intézkedéseket, intézkedik a bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség (a továbbiakban: bejelentendő állatbetegség) megelőzése, felderítése és felszámolása során keletkezett állati eredetű melléktermék ártalmatlanná tételéről, kiszabja az élelmiszer-ellenőrzési bírságot, az élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot, élelmiszer-fertőzés és –mérgezés gyanúja esetén kölcsönös tájékoztatás mellett együttműködik az egészségügyi államigazgatási szervvel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal cafeteria juttatásairól szóló rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Egyetem, állatorvos doktor,

§         állatorvosi - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         felhasználói szintű levelező rendszerek ismerete

§         felhasználói szintű MS Office irodai alkalmazások ismerete

§         felhasználói szintű MS Windows ismeretek

§         ECDL

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű szakmai ismeretek, önálló munkavégzési képesség, terhelhetőség, precizitás, jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz

§         motivációs levél

§         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve a posta által kiadott igazoló szelvény arról, hogy az igénylés megtörtént

§         iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata

§         az egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint vagyonnyilatkozat megtételének írásbeli nyilatkozattal történő vállalása

§         nyilatkozat összeférhetetlenségről

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és a pályázati eljárásban résztvevők által történő megismeréséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Panyik József járási hivatalvezető nyújt, a +36-46/512-007 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BO/06/4282-1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: járási főállatorvos. §         Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BO/06/4282-1/2015, valamint a munkakör megnevezését: járási főállatorvos.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Háromtagú előkészítő bizottság előzetesen szakmai szempontból értékeli a pályázatokat. Az előzetes értékelés alapján a kiválasztott pályázók szóbeli meghallgatására kerül sor, majd a bírálóbizottság javaslatot tesz a munkáltatói jogkör gyakorlója felé. A javasolt pályázók közül a munkáltatói jogkör gyakorlója választja ki a felvételre kerülő személyt. A kinevezés a kormánymegbízott egyetértésével történik. A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.kormanyhivatal.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.12.25.