Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

járási főállatorvos


  • A hirdetés 606 napja lejárt

Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Veszprém Megyei Kormányhivatal
--> Pápai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi osztály

járási főállatorvos

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8500 Pápa, Fő utca 12.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1.sz. melléklet 3.pont: Állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági feladatkör.

Ellátandó feladatok:

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály hatáskörébe utalt elsőfokú ügyek ügyintézőkre történő elosztása, előkészítése, amelyek a járási főállatorvos ügykörébe tartoznak. Az elkészített ügyekben hozott érdemi döntések kiadmányozása a Kormányhivatal kiadmányozási rendjének megfelelően. Az Osztály munkájának szervezése és irányítása, a jogszabályoknak, belső szabályzatoknak, vezetői utasításoknak az Osztály munkájában történő érvényesüléséről történő gondoskodás.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály illetékességi területén eljárva, a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésének előkészítése, kiadmányozása a Hivatal belső szabályzatainak megfelelően.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Veszprém megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Az állami tisztviselőkről szóló 2016.évi LII. törvény a Veszprém Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, felsőoktatásban agrár képzési területen szerzett állatorvos szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Hozzájárulás megbízhatósági vizsgálat lefolytatásához

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási szakvizsga

        idegen nyelv ismerete

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

        5 év államigazgatás területén szerzett szakmai/vezetői gyakorlat

        helyismeret

Elvárt kompetenciák:

        megbízhatóság ,

        felelősségvállalás,

        problémamegoldó, döntéshozatali és önálló munkavégzési képesség,

        együttműködési, konfliktuskezelési és konfliktus-megelőzési képesség,

        pontosság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint,

        motivációs levél,

        iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolata,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pillerné Dr. Raksányi Ildikó nyújt, a 06-89-795-037 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Megyeház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VEB/007/01958-3/2017 , valamint a munkakör megnevezését: járási főállatorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Megyeház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VEB/007/01958-3/2017, valamint a munkakör megnevezését: járási főállatorvos.

        Személyesen: , Veszprém megye, 8200 Veszprém Megyei Kormányhivatal, Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály, Megyeház tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beküldött pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik a hivatali vezetőkkel személyes konzultáción vesznek részt. A kinevezési jogkör gyakorlója legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejét követő 10 napon belül dönt. A pályázat eredményéről a döntéstől számított 8 munkanapon belül a pályázókat írásban értesítjük. Az állami szolgálati jogviszony létesítésekor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat az állami tisztviselőkről szóló 2016.évi LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe véve a Kttv. rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony keretei között történik. Amennyiben a pályázati felhívás szövegében eltérés található, a Kormányhivatal honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Veszprém
Veszprém
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.04.05.
Iratkozzon fel állásértesítőre