Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

járási tisztifőorvos


  • A hirdetés 1217 napja lejárt

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

járási tisztifőorvos

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3900 Szerencs, Kossuth Lajos utca 3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. számú melléklet 70. pontja alapján: közegészségügyi-járványügyi, környezet- és település-egészségügyi hatósági és megelőző, népegészségügyi, egészségvédelmi, egészségmegőrzési és -megelőzési, valamint egészségügyi igazgatási, koordinációs és hatósági feladatkör

Ellátandó feladatok:

járási tisztifőorvosi feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A BAZMKH Szerencsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet tisztifőorvosaként az Intézet egyszemélyi felelőse. A hatályos jogszabályoknak megfelelően vezeti az intézetet, felelős annak szakmai tevékenységéért. Eljár a járási tisztifőorvos és a járási népegészségügyi intézet hatáskörébe tartozó ügyekben. A Szerencsi Járási Népegészségügyi Intézet számára biztosított dologi és tárgyi eszközök racionális, takarékos és hatékony felhasználására törekszik. Ügyel a szolgálati út betartására, szakmailag, erkölcsileg és etikailag példát mutat, vezetőkkel, munkatársakkal és az ügyfelekkel megfelelő kapcsolatot alakít ki. Folyamatosan figyelemmel kíséri, tanulmányozza és egységes szemlélet szerint alkalmazza a Szerencsi Járási Népegészségügyi Intézet, a járási tisztifőorvos feladat- és hatáskörét, illetve munkakörét meghatározó jogszabályokat. A feladatkörébe tartozó ügyekben folyamatosan elemző, értékelő, valamint véleményező tevékenységet végez.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal cafetéria juttatásairól szóló rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Egyetem, általános orvosi vagy higiénikus orvosi vagy fogorvosi szakképzettség,

§         vezetői - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

§         szakmai - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(II.7.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 70. pontjának történő megfelelés: egyetemi szintű általános orvosi vagy higiénikus orvosi vagy fogorvosi szakképzettség és közegészségtan-járványtan, vagy megelőző orvostan és népegészségtan szakorvosi képesítés, illetve a kinevezést követő 5 éven belül ezen szakvizsgák valamelyike letételének vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         közigazgatási alap- és szakvizsga megléte

§         B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

§         Jó szintű szakmai ismeret, kreativitás, precizitás, jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         • A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajzot,

§         • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (1a) bekezdése szerinti tartalommal, illetve a posta által kiadott igazoló szelvényt arról, hogy az igénylése megtörtént,

§         • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolatát,

§         • az egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint vagyonnyilatkozat megtételének írásbeli nyilatkozattal történő vállalása,

§         • nyilatkozatot összeférhetetlenségről,

§         • nyilatkozat a kinevezést követő 5 éven belül a fent feltüntetett szakvizsgák valamelyike letételének vállalásáról,

§         • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. január 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Papp Erzsébet nyújt, a 06-46/354-611 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BO/06/2144-5/2014. , valamint a munkakör megnevezését: járási tisztifőorvos. §         Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BO/06/2144-5/2014., valamint a munkakör megnevezését: járási tisztifőorvos.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtási határidőt követő 15 napon belül, három tagú előkészítő bizottság előzetesen szakmai szempontból értékeli a pályázatokat. Az előzetes értékelés alapján a kiválasztott pályázók szóbeli meghallgatására kerül sor, ezt követően a bíráló bizottság javaslatot tesz a munkáltatói jogkör gyakorlója felé. A javasolt pályázatok közül a munkáltatói jogkör gyakorlója választja ki a felvételre kerülő személyt. A kinevezés a kormánymegbízott jóváhagyásával történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. november 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2014.11.26.