Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

járási tisztiorvos


  • A hirdetés 855 napja lejárt

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
--> Miskolci Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

járási tisztiorvos

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Meggyesalja utca 12.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 70. pontja alapján.

Ellátandó feladatok:

Járási tisztiorvosi feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Miskolci Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén eljárva, település- egészségügyi, élelmezés-egészségügyi, élelmezés és táplálkozás-egészségügyi, kémiai biztonsági, gyermek és ifjúság egészségügyi feladatok ellátása. Végzi a Miskolci Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály és a járási tisztifőorvos feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítését, a végrehajtás szervezését. A munkaköri leírás alapján – figyelemmel a szakszerűségre és az előírt eljárási határidők betartására – a Miskolci Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály feladatkörébe tartozó érdemi döntéseket és a hivatalos levelezést önállóan kiadmányozásra előkészíti. A munkatervben és az ellenőrzési tervben foglalt ütemezés, valamint az ott meghatározott szempontrendszer szerint elvégzi az esedékes ellenőrzéseket, írásba foglalja a vizsgálatok megállapításait. Folyamatosan figyelemmel kíséri, tanulmányozza és egységes szemlélet szerint alkalmazza a Miskolci Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, a járási tisztiorvos feladat- és hatáskörét, illetve a munkakörét meghatározó jogszabályokat. A munkaköri leírásában meghatározottak szerint a járási tisztifőorvos tartós távolléte esetén helyettesítési feladatokat lát el. A feladatkörébe tartozó ügyekben folyamatosan elemző és értékelő, valamint véleményező tevékenységet végez.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közszolgálati és Cafeteria Szabályzata rendelkezései az irányadók rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Egyetem, általános orvos vagy higiénikus orvos vagy fogorvos szakképzettség és közegészségtan-járványtan, vagy megelőző orvostan és népegészségtan szakorvosi képesítés,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

§         323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése alapján megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga vagy közegészségtan-járványtan szakvizsga

§         a megjelölt szakorvosi képesítés hiányában a pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a kinevezéstől számított 5 éven belül azt megszerzi

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         közigazgatási szakvizsga

§         B” kategóriás jogosítvány

§         idegen nyelv ismerete

§         felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint

§         motivációs levél

§         iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolata

§         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Panyik József járási hivatalvezető nyújt, a +36-46/512-007 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BO/06/4287-1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: járási tisztiorvos. §         Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BO/06/4287-1/2015, valamint a munkakör megnevezését: járási tisztiorvos.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Háromtagú előkészítő bizottság előzetesen szakmai szempontból értékeli a pályázatokat. Az előzetes értékelés alapján a kiválasztott pályázók szóbeli meghallgatására kerül sor, majd a bírálóbizottság javaslatot tesz a munkáltatói jogkör gyakorlója felé. A javasolt pályázók közül a munkáltatói jogkör gyakorlója választja ki a felvételre kerülő személyt. A kinevezés a kormánymegbízott egyetértésével történik. A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.kormanyhivatal.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.12.25.