Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Jászfényszaru Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Intézményvezető


  • A hirdetés 1175 napja lejárt

Jászfényszaru Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jászfényszaru Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete
-->
Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Városüzemeltetési feladatok ellátása. Az intézmény irányítása, ellenőrzése, munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, az alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval. A költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Magyar állampolgárság, Büntetlen előélet, Cselekvőképesség, Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez hozzájárul

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         A pályázati kiírásban megjelölt feladatokhoz kapcsolódó szakmai, településüzemeltetési ismeret, végzettség. Vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okmányok, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, az intézmény vezetésére irányuló program, vezetői elképzelések

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Jászfényszaru Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 909/2015. , valamint a munkakör megnevezését: Jászfényszaru Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Jászfényszaru Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 909/2015., valamint a munkakör megnevezését: Jászfényszaru Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Intézményvezető.

§         Személyesen: Győriné dr. Czeglédi Márta, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az 1992. évi XXXIII. törvény 20/A§ (6) bekezdése alapján a Pénzügyi Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság előtti meghallgatást követően a Képviselő-testület dönt. A pályázat elbírálásának határideje a pályázat benyújtásának határidejét követő soros képviselő-testületi ülés

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.jaszfenyszaru.hu - 2015. április 30.

§         Jászfényszaru Város Önkormányzat hirdetőtábláján - 2015. április 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A borítékon kérjük feltüntetni: Pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 909/2015., valamint a munkakör megnevezését: Jászfényszaru Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Intézményvezető pályázat

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jaszfenyszaru.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.05.02.
Iratkozzon fel állásértesítőre