Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

jegyző (nyugdíjazás miatt)


  • A hirdetés 487 napja lejárt

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző (nyugdíjazás miatt)

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8300 Tapolca, Hősök tere 15.

Ellátandó feladatok:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Vezeti a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalt, gondoskodik az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; gyakorolja a munkáltatói jogokat a Tapolca Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői felett; döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; dönt az átruházott hatósági ügyekben; tanácskozási joggal részt vesz a Képviselő-testület, a Képviselő-testület bizottságának ülésén; dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. Biztosítja a működés törvényes kereteit.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Egyetem, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 247.§ (1) a) szerinti

        Közigazgatási gyakorlat - Legalább 2 év szakmai tapasztalat

        B kategóriás jogosítvány

        Közigazgatási szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Állam- és jogtudományi doktori képesítés

        Vezető gyakorlat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat

        Jogi szakvizsga

        Jegyzői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdés szerint

        Végzettséget, szakképesítést, szakmai gyakorlatot, közigazgatási szakvizsga meglétét igazoló okiratok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobó Zoltán polgármester nyújt, a 87/510-125 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8300 Tapolca, Hősök tere 15. Dobó Zoltán polgármester részére. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/26/2017. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző (nyugdíjazás miatt).         Postai úton, a pályázatnak a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8300 Tapolca, Hősök tere 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/26/2017., valamint a munkakör megnevezését: jegyző (nyugdíjazás miatt).

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók szóbeli meghallgatása. A közös hivatalt fenntartó önkormányzatok polgármestereinek egyeztetését követően a pályázatokat Tapolca Város Polgármestere bírálja el. A munkáltató az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tapolca.hu - 2017. január 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A nyertes pályázó 2017. március 1. napjától irodavezető (a jelenlegi jegyző mellett) álláshelyet tölt be. A jegyzői munkakör 2017. április 1. napjától tölthető be, mely esetén a munkáltató a kinevezés első 6 hónapjára próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tapolca.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Veszprém
Veszprém
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.01.15.