Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Jegyző


  • A hirdetés 1164 napja lejárt

Békésszentandrás Nagyközség Polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Békésszentandrás Nagyközség Polgármestere

Jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Polgármesteri Hivatal vezetése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a további jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása, munkáltatói jogok gyakorlása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata és Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam-és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel, és jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,

§         Legalább 2 évi közigazgatási gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. §-a alapján készített önéletrajz, iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló oklevél másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, Nyilatkozat, mely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagát megismerjék, Nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-86. §-aiban meghatározott összeférhetetlenség fenn áll-e

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. január 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sinka Imre polgármester nyújt, a 06/20/9444949 vagy 66/218-344 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Békésszentandrás Nagyközség Polgármestere címére történő megküldésével (5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4372/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző. §         Postai úton, a pályázatnak a Békésszentandrás Nagyközség Polgármestere címére történő megküldésével (5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4372/2015, valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.bekesszentandras.hu - 2015. december 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

247. § (1) Jegyzővé, aljegyzővé (a továbbiakban együtt: jegyző) az nevezhető ki, aki a) igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel, és - a (4) bekezdésben meghatározott esetet kivéve - jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik, és b) legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett. (2) A községi önkormányzati képviselő-testület az ötezernél több lakosú község jegyzője kivételével a) felmentést adhat az (1) bekezdés a) pontjában foglalt igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy az okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés alól annak a személynek, aki az előírt képesítés megszerzésére irányuló tanulmányait a kinevezéstől számított két éven belül befejezi. A felmentés időtartamának eredménytelen eltelte esetén a jegyző közszolgálati jogviszonya megszűnik. A képesítés alóli felmentés esetén a (4) bekezdésben meghatározott határidőt a képesítés megszerzésétől kell számítani, b) az (1) bekezdés b) pontjában előírt gyakorlati időt csökkentheti vagy elengedheti.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.12.23.
Iratkozzon fel állásértesítőre