Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

jegyző


  • A hirdetés 1071 napja lejárt

Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal
--> Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9931 Ivánc, Kossuth Lajos utca 119.

Ellátandó feladatok:

Az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselői tekintetében, valamint a 2011. évi CLXXXIX. tv (Mötv.) és egyéb jogszabályok által a jegyző- feladat-és hatáskörébe utalt tevékenység ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv (Mötv.) és egyéb jogszabályok által a jegyző- feladat-és hatáskörébe utalt tevékenység ellátása, egyéb, a jogszabályok által a jegyző feladat-és hatáskörébe utalt feladatok ellátása


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal és Pankaszi Kirendeltsége

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 8

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, Igazgatásszervező, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Közigazgatási szakvizsga,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

§         Felhasználói MS Office (irodai alkalmazások)

§         Közigazgatási szakvizsga vagy jogi szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljeskörüen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, melyeknél a Kttv. 247.§ (4) bek. irányadó

Előnyt jelentő kompetenciák:

§         Jó szintű nagy fokú önállóság, koordinációs, kommunikációs, problémamegoldó és kapcsolateremtő képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         45/2012.(III.20.) Korm. rendelet szerinti önéletrajz, iskolai végzettségeket, képzetstéget, szakvizsgát igazoló okirat másolata,

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         adatkezelési nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

§         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat tételi eljárást vállalja

§         Motivációs levél, mely kitér a jegyzői beosztással kapcsolatos szakmai- vezetői elképzelésekre

§         telefonos, vagy elektronikus elérhetőség közlése

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyarmati Tibor polgármester nyújt, a 06-70-255-6693 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9931 Ivánc, Kossuth L. utca 119. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P/596/2015/Á , valamint a munkakör megnevezését: jegyző. §         Postai úton, a pályázatnak a Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9931 Ivánc, Kossuth L. utca 119. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P/596/2015/Á, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

§         Személyesen: Tóth Zoltán, Vas megye, 9931 Ivánc, Kossuth L. utca 119. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az Mötv. 83.§. b) pontja alapján az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Önkormányzatok polgármesterei döntenek. A kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével történik. A kiíró az elbírálást követő 5 napon belül a pályázóknak értesítést küld. A pályázat akkor érvényes, ha a formai és tartalmi követelményeknek megfelel, határidőben beérkezett. Kizárólag a pályázati feltételeknek megfelelő, érvényes pályázók kapnak lehetőséget a személyes meghallgatásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www. ivanc.hu - 2015. december 22.

§         Ivánc, Felsőmarác, Hegyhátszentmárton községek Önkormányzatainak hirdetőtáblája - 2015. december 22.

§         Pankasz, Kisrákos, Szaknyér és Viszák községek Önkormányzatainak hirdetőtáblája - 2015. december 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázat kiírója érvényes pályázatok esetén is fenntartja a pályázati eljárás eredménnyé nyilvánításának a jogát.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.12.23.
Iratkozzon fel állásértesítőre