Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

jegyző


  • A hirdetés 1020 napja lejárt

Ecséd Községi Önkormányzat Polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Ecsédi Polgármesteri Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3013 Ecséd, Szabadság utca 139.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző a Polgármesteri Hivatal vezetője, aki szakmailag felelős a hivatal működéséért, és ellátja a polgármesteri feladatmeghatározások, döntések megvalósítása érdekében szükséges operatív szervezői, a napi munkában szükséges utasításokat kiadó és azok azok végrehajtását ellenőrző tevékenységet. Tevékenysége során felelős a jogszabályoknak és közérdeknek megfelelő szakszerű pártatlan és igazságos, valamint színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő eljárásért.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 7 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, Igazgatásszervezői vagy állami és jogtudományi doktori vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés és jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy a továbbképzési kollégium által teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A 45/2012. (III.20.) korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 5. sz. mellékletére.

§         Végzettséget igazoló dokumentumok, motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy megkérésének igazolása.

§         Nyilatkozat - hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a pályázati eljárásban.

§         Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt mely miatt a közigazgatási szervnél nem alkalmazható.

§         A legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat hitelt érdelmő igazolása.

§         A jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelés.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Maksa Mátyás nyújt, a 06/30-9634-633 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Ecsédi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3013 Ecséd, Szabadság utca 139. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 39/2016 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző. §         Postai úton, a pályázatnak a Ecsédi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3013 Ecséd, Szabadság utca 139. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 39/2016, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

§         Személyesen: Maksa Mátyás, Heves megye, 3013 Ecséd, Szabadság utca 139. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a polgármester dönt. A polgármester fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást annak bármely szakaszában, eredménytelenné nyilvánítsa. A munkáltatói jogkör gyakorlója új közszolgálati jogviszony létrejötte esetén 6 hónapos próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.ecsed.hu - 2016. január 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ecsed.hu honlapon szerezhet.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ecsed.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Heves
Heves
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.01.12.
Iratkozzon fel állásértesítőre