Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

jegyző


  • A hirdetés 631 napja lejárt

Tiszafüred Város Önkormányzat Polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tiszafüredi Polgármesteri Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5350 Tiszafüred, Fő utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 81.§(3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok, hatáskörök ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző a Polgármesteri hivatal vezetője, aki szakmailag felelős a hivatal működéséért, és ellátja a polgármesteri feladat meghatározások, döntések megvalósítása érdekében szükséges utasításokat kiadó és azok végrehajtását ellenőrző tevékenységet. Megszervezi továbbá a hatáskörébe utalt és feladatkörébe tartozó államigazgatási ügyek intézését. Tevékenysége során felelős a jogszabályoknak és közérdeknek megfelelő szakszerű pártatlan és igazságos, valamint színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő eljárásáért.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Jegyzői iroda,-Hatósági-és Városüzemeltetési iroda, -Gazdasági-és Költségvetési iroda

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Tiszafüred Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(IX.17) önkormányzati rendelete a Polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, támogatásokról és a Tiszafüredi Polgármesteri hivatal Közszolgálati szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, igazgatásszervezői vagy Állam-és jogtudományi doktori, vagy okleveles közigazgatási menedzseri szakképesítés és jogi vgy közigazgatási szakvizsga, vagy a Továbbképzési Kollégium által teljeskörűen, közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés. Legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,

        Jegyző - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, állam-és jogtudományi doktori szakképesítés,

        Jegyzői - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2015.(III.20.) Kormányrendelet 1.sz. melléklete szerint részletes szakmai önéletrajz, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX.törvény 5.sz.melléklete szerint részletes szakmai önéletrajz, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX.törvény 5.sz. mellékletére.

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy annak megkéréséről szóló igazolása, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        A jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelés.

        A legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása.

        Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról.

        A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése estén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt a közigazgatási szervnél nem alkalmazható.

        Nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Kttv.84.§ szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.

        Nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ujvári Imre nyújt, a 59/510-515 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszafüredi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (Fő Tiszafüred, utca 1 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14459/2016 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszafüredi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5350 Tiszafüred, Fő utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14459/2016, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

        Személyesen: Hegedűs Andrea, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5350 Tiszafüred, Fő utca 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a polgármester dönt. A polgármester fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A munkáltatói jogkör gyakorlója az új közszolgálati jogviszony esetén 6 hónapos próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tiszafured.hu - 2016. december 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.26.
Iratkozzon fel állásértesítőre