Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Jegyző


  • A hirdetés 689 napja lejárt

Ópályi Község Önkormányzata

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Ópályi Község Önkormányzata

Jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4821 Ópályi, Szent II. János Pál pápa tér 6.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A jegyző alapvető feladat- és hatáskörét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés határozza meg.

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzat jegyzői feladatainak ellátása, az Ópályi Polgármesteri Hivatal vezetése, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, dolgozói feletti munkáltatói feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Ópályi Polgármesteri Hivatal vezetése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és dolgozói feletti munkáltatói jog gyakorlása. A gazdasági és területfejlesztési koncepcióval összefüggő pályázatok elkészítésében és elszámolásában való aktív részvétel.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Ópályi Polgármesteri Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 8

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam és jogtudományi doktori képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Közigazgatási szakvizsga

        Legalább 3 év közigazgatási szakmai gyakorlat

        Közigazgatási szakvizsga és a 3 év közigazgatási szakmai gyakorlat alól felmentés adható.

        6 hónapos próbaidő kikötésének vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        jegyzői, aljegyzői szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        kiváló együttműködői készség, csapatmnka megőrzése, tovább fejlesztése, rendszer szemlélet.

Előnyt jelentő kompetenciák:

        önálló, de együttműködésen alapuló gyors, precíz munkavégzés

        nagyfokú terhelhetőség

        kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség

        ügyfélbarát önkormányzatiság iránti elkötelezettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján elkészített szakmai önéletrajz

        a jegyzői munkakör ellátásával, a hivatali munka szervezésével, irányításával kapcsolatos elképzeléseket tartalmazó vezetői és szakmai program

        iskolai végzettség és egyéb képzettség meglétét igazoló okirat másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy megkéréséről szóló igazolás

        nyilatkozat, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul

        motivációs levél

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatait, pályázati anyagát a pályázati eljárásban részt vevők megismerhessék, kezelhessék

        nyilatkozat, hogy az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét vállalja

        nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdély Miklós nyújt, a +36/30/229-3341 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ópályi Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4821 Ópályi, Szent II. János Pál pápa tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 22/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Ópályi Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4821 Ópályi, Szent II. János Pál pápa tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 22/2017, valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

        Személyesen: Erdélyi Miklós polgármester, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4821 Ópályi, Szent II. János Pál pápa tér 6. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezők előzetes meghallgatását követően kerül sor a pályázatok elbírálására, a jegyző kinevezésére. A személyes találkozás egyeztetése érdekében a pályázó telefonos elérhetősége a pályázat kötelező része. A kinevezés határozatlan időtartamra szól, hat hónapos próbaidő kikötésével. A pályázatról Erdélyi Miklós polgármester dönt. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát indokolási kötelezettség nélkül fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Ópályi Község Önkormányzata honlapja www.opalyi.hu - 2017. január 30.

        Ópályi Polgármesteri Hivatal - 2017. január 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.opalyi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Szabolcs-Szatmár-Bereg
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.02.04.
Iratkozzon fel állásértesítőre