Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

jegyző


  • A hirdetés 672 napja lejárt

Nyírcsaholy Község Önkormányzata

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nyírcsaholy Község Önkormányzata

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4356 Nyírcsaholy, Szabadság utca 1.

Ellátandó feladatok:

A Nyírcsaholyi Polgármesteri Hivatal vezetése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és az egyéb hatályos jogszabályokban szereplő jegyzői feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A polgármesteri hivatal vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása a polgármesteri hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása, valamint egyéb jogszabályokban hatáskörébe utalt feladatok ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Nyírcsaholyi Polgármesteri Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

        Legalább kétéves közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, pénzügyi- számviteli ismeret, jártasság,

        Legalább3-5 év közigazgatási gyakorlat és vezetői tapasztalat, - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Önkormányzati gazdálkodásban szerzett ismeret, gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Jegyzői munkakörben szerzett legalább 2 éves szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 5. számú mellékletére

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítványok, oklevelek másolata és pályázati feltételek meglétét igazoló okiratok másolata

        a közigazgatási gyakorlat, vezetői tapasztalat, jegyzői munkakörben szerzett tapasztalat hitelt érdemlő bizonyítása

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén a Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenségi okok vele szemben nem állnak fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati eljárás során a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak kezeléséhez

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik a pályázó pályázati anyagát

        nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

        nyilatkozat arról, hogy a 6 hónapos próbaidő kikötését kinevezése esetén a pályázó vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Magyar Csabáné polgármester nyújt, a +3630/185-47-09 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyírcsaholy Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4356 Nyírcsaholy, Szabadság utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 750-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Nyírcsaholy Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4356 Nyírcsaholy, Szabadság utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 750-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

        Személyesen: Nyírcsaholyi Polgármesteri Hivatal polgármesteri titkárságán (zárt borítékban), Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4356 Nyírcsaholy, Szabadság utca 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezők előzetes meghallgatását követően kerül sor a pályázatok elbírálására, a jegyző kinevezésére. A személyes találkozás egyeztetése érdekében a pályázó telefonos elérhetősége a pályázat kötelező része. A benyújtott pályázatokat a polgármester bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati felhívás közzétételre kerül a www.nyircsaholy.hu Nyírcsaholy Község Önkormányzat hivatalos honlapján.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Szabolcs-Szatmár-Bereg
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.02.19.
Iratkozzon fel állásértesítőre