Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

jegyző


  • A hirdetés 683 napja lejárt

Rákóczifalva Város Önkormányzatának Polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5092 Tiszavárkony, Endre király utca 37.

Ellátandó feladatok:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Vezeti a közös önkormányzati hivatalt, gondoskodik az önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; gyakorolja a munkáltatói jogokat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői felett; döntésre előkészíti a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; dönt az átruházott hatósági ügyekben; tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testületek ülésén; dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. Biztosítja a működés törvényes kereteit.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal székhely, Tiszavárkonyi Kirendeltség

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 24

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, és jogi vagy közigazgatási menedzser szakképesítés, és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Közigazgatási szervnél szerzett legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Önkormányzati munkában - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,

        B kategóriás jogosítvány,

        Személygépjárművel rendelkezés.

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű pontos, felelősségteljes, önálló munkavégzés,

        Kiváló szintű lojalitás,

        Kiváló szintű együttműködő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,

        Végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata,

        Motivációs levél, a munkakör betöltésével kapcsolatos elképzelések ismertetése röviden,

        A közszolgálati tisztviselő jogviszony várható létesítésekor érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. §-a vonatkozásában kell megigényelni azzal a megjegyzéssel, hogy „ munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba”,

        Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

        Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez, valamint az elbírálásban résztvevő személyek a pályázat teljes tartalmát megismerhetik,

        Nyilatkozat, hogy nem áll fenn a Kttv. 84-87. §- ában meghatározott összeférhetetlenségi ok.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kósa Lajos polgármester nyújt, a 06/56/889-703 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 510/2017. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 510/2017., valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

        Személyesen: Kósa Lajos polgármesterhez, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírásnak megfelelő pályázatok alapján a pályázókat a pályázat kiírója által felállított bizottság hallgatja meg és a nyertes pályázó kinevezéséről a pályázat kiírója Tiszavárkony Község Polgármestere egyetértésével dönt, fenntartva magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A kiírásnak (tartalmi és formai szempontból) nem megfelelő pályázatok további értékelésre nem kerülnek, azt a pályázó részére visszaküldjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.rakoczifalva.hu - 2017. február 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés hat hónapos próbaidő kikötésével történik. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.rakoczifalva.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.02.24.
Iratkozzon fel állásértesítőre