www.topjob.hu

jegyző


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Heves, Heves
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 182 napja lett aktiválva

Gyöngyössolymos Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Gyöngyössolymos Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139.

Ellátandó feladatok:

A Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Gyöngyössolymos és Mátraszentimre települések képviselő-testületi üléseinek előkészítése, a döntések végrehajtása, valamint a hatósági munka elvégzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt teendők ellátása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 9

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés.

        Vagyonnyilatkozati tételi eljárás lefolytatása

        Legalább 3 év közigazgatási gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, jogász végzettség,

        közigazgatási gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        jegyzői, aljegyzői munkakörben eltöltött - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

        a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz

        a végzettséget igazoló okirat másolata

        Nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevő személyek a pályázatot megismerhetik.

        Nyilatkozat arról. hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyilasné Nádudvari Zsuzsanna nyújt, a 37/370-389 105-ös mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyössolymos Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1847/S/2018. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyössolymos Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1847/S/2018., valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

        Elektronikus úton Nyilasné Nádudvari Zsuzsanna részére a info@gyongyossolymos.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Nyilasné Nádudvari Zsuzsanna, Heves megye, 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat Nyilasné Nádudvari Zsuzsanna polgármester bírálja el, a kinevezés a hivatalhoz tartozó Mátraszentimre község polgármesterének egyetértésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 13.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Heves
Heves
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre