Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

jegyző


  • A hirdetés 1225 napja lejárt

Sajókazai Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Sajókazai Polgármesteri Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3720 Sajókaza, Petőfi S. út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Feladatkörét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény határozza meg.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Polgármesteri Hivatal vezetése, a Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatában foglaltak szerint a jegyző hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 8

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, Igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

§         5 éves közigazgatási gyakorlat, 1-3 éves közigazgatási vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés a Kttv. 247.§ (4) bekezdés figyelembe vételével

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet I. melléklete alapján készített fényképes szakmai önéletrajz

§         Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata

§         Az eddigi szakmai tevékenység bemutatása és a munkakör ellátására vonatkozó vezetői elképzelések

§         Hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez

§         Nyilatkozat összeférhetetlenségről

§         Nyilatkozat, hogy nem áll hivatalvesztés, fegyelmi büntetés hatálya alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. január 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stefán László Mihály - polgármester nyújt, a 06-48/355-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Sajókazai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3720 Sajókaza, Petőfi S. út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3594/2014 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző. §         Postai úton, a pályázatnak a Sajókazai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3720 Sajókaza, Petőfi Sándor utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3594/2014, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

§         Elektronikus úton Stefán László Mihály részére a kaza.polgarmester@parisat.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

§         Személyesen: Stefán László Mihály, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3720 Sajókaza, Petőfi S. út 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a polgármester dönt. A pályázók az elbírálást követően írásban értesítést kapnak. A polgármester fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.sajokaza.hu - 2014. november 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jegyzői munkakör betöltése 6 hónap próbaidő kikötésével történik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2014.12.02.