Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

jegyző


  • A hirdetés 1215 napja lejárt

Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7044 Nagydorog, Kossuth Lajos utca 81.

Ellátandó feladatok:

A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szó-ló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt tevékenység ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt tevékenység ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 22

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Egyetem, - igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatá-si menedzser szakképesítés, - jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az OKV elnöksége által teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,,

§         Közigazgatásban eltöltött - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

§         Közigazgatási szakvizsga,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:

§         Legalább 2 év közigazgatási gyakorlat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettségeket, szakvizsgát igazoló okiratok másolata, 3 hónap-nál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anya-gának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács György polgármester nyújt, a 75/532019 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7044 Nagydorog, Kossuth Lajos utca 81. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/2821/2014 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző. §         Postai úton, a pályázatnak a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7044 Nagydorog, Kossuth utca 81. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/2821/2014, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

§         Elektronikus úton Szeip Györgyné részére a nagydorogonk@axelero.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

§         Személyesen: Szeip Györgyné, Tolna megye, 7044 Nagydorog, Kossuth Lajos utca 81. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláin - 2014. december 8.

§         Nagydorog Nagyközség hivatalos honlapján - 2014. december 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagydorog.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2014.12.10.