Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

jegyző


  • A hirdetés 1184 napja lejárt

a Faddi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

a Faddi Polgármesteri Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7133 Fadd, Dózsa Gy. utca 12.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §

Ellátandó feladatok:

A Képviselő-testület döntéseinek előkészítése, a döntések végrehajtása, jegyző hatáskörébe lévő önkormányzati- és államigazgatási, hatósági ügyek intézése, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselői vonatkozásában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzati hivatal vezetése, a szükséges személyi, tárgyi, technikai feltételek koordinálása, az önkormányzat jogszerű működésének elősegítése.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Igazgatási csoport, Pénzügyi csoport

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 12

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Faddi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Felsőfokú képesítés, Államigazgatási Főiskola igazgatásszervezői képesítés, vagy jogi egyetem állam- és jogtudományi doktori képesítés, okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,

§         Jogi vagy közigazgatási szakvizsga.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Jegyzői, aljegyzői vezetői gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         B kategóriás jogosítvány

§         Jó helyismeret

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes szakmai önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletes szerinti, figylemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5. sz. mellékletére is.

§         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata

§         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

§         Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkózóan.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fülöp János nyújt, a 06-74-447-998 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a a Faddi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7133 Fadd, Dózsa Gy. utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2605-3/2014. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző. §         Postai úton, a pályázatnak a a Faddi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7133 Fadd, Dózsa György utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2605-3/2014., valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás után a pályázatot a munkáltatói jogokat gyakorló polgármester bírálja el. A munkakör 6 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Fadd Nagyközség honlapja - 2014. december 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fadd.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2014.12.31.