Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

jegyző


  • A hirdetés 1219 napja lejárt

Abádszalók Város Polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5241 Abádszalók, Deák Ferenc út 12.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény és a vonatkozó jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt teendők ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása, a hivatal köztisztviselői tekintetében.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 19

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Egyetem, állam- és jogtudományi végzettség,

§         közigazgatási gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Jegyző/aljegyző munkakörben már foglalkoztatott pályázó - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

§         B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező pályázó

§         Jogi szakvizsga

§         Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt adattartalommal. A végzettséget igazoló okiratok másolata.

§         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

§         A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

§         Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. február 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Mihály polgármester nyújt, a 59/535-118 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5241 Abádszalók, Deák Ferenc út 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/5/2014 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző. §         Postai úton, a pályázatnak a Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5241 Abádszalók, Deák Ferenc utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/5/2014, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján a polgármester, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         http:/kozigallas.gov.hu - 2015. január 14.

§         www.abadszalok.hu - 2015. január 14.

§         Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2015. január 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Postai úton: zárt borítékban, a pályázatnak az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5241 Abádszalók, Deák Ferenc út 12. szám) kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3255/2014, valamint a munkakör megnevezést "Jegyző". A munkavégzés helye: Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal székhelye, illetve annak Tomajmonostorai Kirendeltsége, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5241 Abádszalók, Deák Ferenc u. 12. 5324 Tomajmonostora, Széchenyi u. 63.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. január 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.01.15.