Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

jegyző


  • A hirdetés 1128 napja lejárt

Medgyesegyháza Város Polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdetjegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 1.

Ellátandó feladatok:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdésében foglalt jegyzői feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Polgármesteri Hivatal vezetése, munkáltatói jogkör gyakorlása a Hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, a "Magyarország helyi önkormányzatairól" szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 16

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam-és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

§         Legalább 3 éves közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű pontos munkavégzés, szakmai elkötelezettség, együttműködési képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8.§ alapján készített szakmai önéletrajz

§         az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

§         a közigazgatási gyakorlat meglétének igazolása

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy megkérésének igazolása

§         a jegyzői munkakörre vonatkozó szakmai és a Polgármesteri Hivatal működésével, szervezeti felépítésével kapcsolatos vezetői elképzelések

§         nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

§         hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy Béla György polgármester nyújt, a 68/440-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 170/2015. Müi , valamint a munkakör megnevezését: jegyző. §         Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 170/2015. Müi, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Medgyesegyháza Város Polgármestere bírálja el. A döntést követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. Eredményes pályázat esetén a határozatlan időre szóló kinevezés 3 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A pályáztató a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.medgyesegyhaza.hu - 2015. január 19.

§         Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2015. január 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.medgyesegyhaza.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. január 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.01.20.