Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

jegyző


  • A hirdetés 1204 napja lejárt

Tiszafüredi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tiszafüred Város Polgármesteri Hivatala

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5350 Tiszafüred, Fő utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 81.§ (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Tiszafüredi Polgármesteri Hivatal vezetése, a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint a jegyző hatáskörébe tartozó feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Tiszafüred Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2012.(V.10) önkormányzati rendelete a a Polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról,és a Tiszafüredi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, Igazgatásszervező vagy állam-és jogtudományi doktori, vagy okleveles közigazgatási mendezser szakképesítés, és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés.,

§         Legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         állam-és jogtudományi doktori képesítés,

§         Közigazgatásban szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Közigazgatásban szerzett legalább 5 éves vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A 45/2012.(III.20.) Kormányrendelet 1.sz.melléklete szerint részletes szakmai önéletrajz, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX.törvény 5.sz. mellékletére.

§         A képesítést igazoló okiratok másolata.

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítány, vagy megkérésének igazolása, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

§         Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

§         A jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelés

§         A legalább 5 éves közigazgatási szakmai gyakorlat, az 5 éves közigazgatási vezetői tapasztalat hitelt érdemlő igazolás

§         A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivtalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt a közigazgatási szervnél nem alkalmazható.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ujvári Imre polgármester nyújt, a 59/510-515 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Tiszafüred Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (5350 Tiszafüred, Fő utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1483/2015 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző. §         Postai úton, a pályázatnak a Tiszafüred Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (5350 Tiszafüred, Fő utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1483/2015, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

§         Személyesen: Hegedűs Andrea, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5350 Tiszafüred, Fő utca 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a polgármester dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A polgármester fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.tiszafüred.hu - 2015. február 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat postai úton: zárt borítékban, a Tiszafüredi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével kérjük (5350 Tiszafüred, Fő utca 1) A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:1483/2015, valamint a munkakör megnevezését"Jegyző".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszafured.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. február 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.02.06.