Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Jegyző


  • A hirdetés 1090 napja lejárt

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal

Jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Piac utca 54.

Ellátandó feladatok:

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (II. 15.) MÖK határozattal módosított 10/2012. (II. 17.) MÖK határozat II/2. pontjában foglalt feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) valamint a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei önkormányzat hivatala köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 9/2001. (IX. 14.) MÖR rendelete az irányadó. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Egyetem, állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közgazdász képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Közigazgatási szervnél legalább 2 év közigazgatási gyakorlat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         - önkormányzati munkában szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         - magyar nyelvű szakmai önéletrajz (45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján),

§         - hatósági erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi),

§         - iskolai végzettséget, képesítést igazoló oklevelek másolata,

§         - legalább 2 év közigazgatási gyakorlatot igazoló okirat másolata,

§         - az esetleges előnyt jelentő tényező meglétét igazoló okirat

§         - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

§         - nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4024 Debrecen, Piac utca 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HU-22/2015. , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző. §         Postai úton, a pályázatnak a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4024 Debrecen, Piac utca 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HU-22/2015., valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

§         Személyesen: Kraszitsné Dr. Czár Eszter, Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Piac utca 54. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke bírálja el a pályázatok benyújtását követő 5 munkanapon belül. Jelen pályázati kiírás keretében az érvényes pályázatot benyújtók közül 1 fő kerül kiválasztásra. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.hbmo.hu - 2015. március 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatok pályázat kiírójához történő beérkezése legkésőbb 2015 március 23. 16.00. óra. A benyújtási határidőn a Közgyűlés Elnökéhez történő megérkezés időpontját kell érteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. március 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.03.05.