Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

jegyző


  • A hirdetés 1123 napja lejárt

Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatalában

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatalában

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Ellátandó feladatok:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 81. § (3) bekezdése alapján a jegyző részére meghatározott feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző a Polgármesteri Hivatal vezetője, aki szakmailag felelős a hivatal működéséért, és ellátja a polgármesteri feladatmeghatározások, döntések megvalósítása érdekében szükséges operatív szervezői, a napi munkában szükséges utasításokat kiadó és azok végrehajtását ellenőrző tevékenységet. Megszervezi továbbá a hatáskörébe utalt és feladatkörébe tartozó államigazgatási ügyek intézését. Tevékenysége során felelős a jogszabályoknak és a közérdeknek megfelelő szakszerű, pártatlan és igazságos, valamint színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő eljárásért.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról, támogatásokról szóló 40/2012. (X. 4.) önkormányzati rendelet, valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Egyetem, Igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,

§         Legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         közigazgatásban szerzett legalább 2 év vezetői tapasztalat,

§         "B" kategóriás gépjárművezetői engedély,

§         Helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         személyes adatait, életútját és szakmai gyakorlatát bemutató fényképes önéletrajz; (A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott formátumú önéletrajz fogadható el.

§         Az önéletrajz minta megtalálható a www.szekszard.hu Közügyek/állás címszó alatt. Az önéletrajz formátum használata a fent megjelölt jogszabály alapján kötelező.)

§         a pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát igazoló okiratok fénymásolata; (szakvizsga hiányában a megszerzésére vonatkozó nyilatkozat)

§         a betöltendő munkakörrel kapcsolatos részletes szakmai és vezetői elképzelések;

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak megkéréséről szóló bizonylat);

§         az ötévi közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlő igazolása (Kttv. 6. § 16. pont)

§         pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy:

§         nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

§         kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt államigazgatási szervnél nem alkalmazható,

§         az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,

§         hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Haag Éva alpolgármester nyújt, a 74/504-102 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatalában címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IV.72-7/2015. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző. §         Postai úton, a pályázatnak a Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatalában címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béla Király tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IV.72-7/2015., valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

§         Személyesen: Ács Rezső polgármester, Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényesen pályázók személyes meghallgatása után a polgármester dönt. A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A sikertelenül, illetve az érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Szekszárdi Vasárnap - 2015. április 19.

§         Tolnai Népújság - 2015. április 16.

§         www.szekszard.hu - 2015. április 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szekszard.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.04.15.