Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

jegyző


  • A hirdetés 1117 napja lejárt

Tiszafüredi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tiszafüredi Polgármesteri Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5350 Tiszafüred, Fő utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 81.§ (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Jegyző a Polgármesteri Hivatal vezetője, aki szakmailag felelős a hivatal működéséért, és ellátja a polgármesteri feladat meghatározások, döntések megvalósítása érdekében szükséges operatív szervezői, a napi munkában szükséges utasításokat kiadó és azok végrehajtását ellenőrző tevékenységet. Megszervezi továbbá a hatáskörébe utalt és feladatkörébe tartozó államigazgatási ügyek intézését. Tevékenysége során felelős a jogszabályoknak és a közérdeknek megfelelő szakszerű, pártatlan és igazságos, valamint színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő eljárásáért.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) valamint a Tiszafüred Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(IV.18) önkormányzati rendelete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról, és a Tiszafüredi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, Igazgatásszervező vagy állam-és jogtudományi doktori, vagy okleveles közigazgatási mendezser szakképesítés és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,

§         Legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Egyetem, állam-és jogtudományi dokgtori képesítés,

§         Közigazgatásban szerzett legalább 5 éves vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A 45/2012.(III.20.) Kormányrendelet 1.sz.melléklete szerint részletes szakmai önéletrajz, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX.törvény 5.sz. mellékletére.

§         A képesítést igazoló okiratok másolata.

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítány, vagy megkérésének igazolása, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte)

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul

§         Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

§         A jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelés

§         A legalább 5 éves közigazgatási szakmai gyakorlat, az 5 éves közigazgatási vezetői tapasztalat hitelt érdemlő igazolás. (Kttv.6.§. 16.pont)

§         A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt a közigazgatási szervnél nem alkalmazható.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ujvári Imre polgármester nyújt, a 59/510-515 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Tiszafüredi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5350 Tiszafüred, Fő utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5464/2015 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző. §         Postai úton, a pályázatnak a Tiszafüredi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5350 Tiszafüred, Fő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5464/2015, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a polgármester dönt. Az eredménytelenül pályázókat irásban értesítjük. A polgármester fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.tiszafured.hu - 2015. április 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.04.23.