Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

jegyző


  • A hirdetés 1071 napja lejárt

Konyár Község Önkormányzat

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Konyár Község Önkormányzat

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4133 Konyár, Rákóczi utca 24.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jegyzői feladatok ellátása. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és egyéb vonatkozó jogszabályok meghatározott feladatok ellátása, a Konyári Polgármesteri Hivatal vezetése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Konyári Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Felsőfokú képesítés, Igazgatásszervező vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel rendelkezik ,

§         Közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz

§         Iskolai végzettséget igazoló képesítés másolata

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkérését igazoló feladóvevény másolata

§         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevő megismerhesse

§         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vig Szilárd polgármester nyújt, a 06-54-539-504, 06-30-904-9576 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Konyár Község Önkormányzat címére történő megküldésével (4133 Konyár, Rákóczi utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1299/2015 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző. §         Postai úton, a pályázatnak a Konyár Község Önkormányzat címére történő megküldésével (4133 Konyár, Rákóczi u. 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1299/2015, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

§         Személyesen: Vig Szilárd, Hajdú-Bihar megye, 4133 Konyár, Rákóczi utca 24. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a pályázat benyújtásának határidejét követően Konyár Község Önkormányzatának polgármester dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Közigállás www.kozigallas.gov.hu - 2015. április 27.

§         Konyár Község Önkormányzatának hivatalos honlapja www.konyar.hu - 2015. április 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör betöltésének nem feltétele a közigazgatási szakvizsga megléte, a polgármester közigazgatási szakvizsgával nem rendelkező pályázót is kinevezhet, feltéve, hogy a kinevezéstől számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítését a jegyző megszerzi. A határidő eredménytelen eltelte esetén a jegyző közszolgálati jogviszonya a törvény erejénél fogva szűnik meg.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.04.28.